Рибалко Історія України (частина перша) (1995)

РОЗДІЛ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. БОРОТЬБА ЗА ВИЗВОЛЕННЯ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.).

РОЗДІЛ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. БОРОТЬБА ЗА ВИЗВОЛЕННЯ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.).