Рибалко Історія України (частина перша) (1995)

РОЗДІЛ 6. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СЕРЕДИНІ XVII СТ.

РОЗДІЛ 6. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СЕРЕДИНІ XVII СТ.