Рибалко Історія України (частина перша) (1995)

РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. ОБМЕЖЕННЯ ЦАРИЗМОМ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ.

У першій половині XVIII ст. українські землі залишалися роз'єднаними, підлеглими різним державам. Лівобережна Україна з Києвом (Гетьманщина), Слобожанщина й Запоріжжя входили до складу Росії. Східна Галичина і Правобережжя перебували під владою Польщі. За Карловицьким мирним договором між Польщею і Туреччиною в 1699 р. від Туреччини до Польщі перейшло Поділля з Кам'янцем-Подільським. Північна Буковина разом з Молдовським князівством залишалася під гнітом Туреччини, а Закарпатська Україна — Угорщини.