Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 19. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ XVIII-ПОЧАТКУ XX СТ. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

1. Суспільно-політичні й історичні передумови розвитку української культури

2. Генезис та періодизація національно-культурного відродження в Україні наприкінці XVIII—початку XX cm.

3. дворянський період національно-культурного відродження та його особливості

4. Народницький період національно-культурного відродження

5. Модерністський період національно-культурного відроджен-

ня та його характерні риси

6. Національно-культурне відродження у Галичині