Яртися Лекції з історії світової та вітчизняної культури (2005)

ЛЕКЦІЯ 21. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

1. Риси нової соціокультурної дійсності (на межі XXI cm.)

2. Проблема типології української національної культури