Кириченко Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2002)

11.9.2. Страхові підприємства

У міжнародній торгівлі завжди існує ризик небажаної для торговця події. Спеціально створене підприємство (страховик) бере на себе ризик, пов'язаний з цією "небажаною" подією. Воно зобов'язується компенсувати страхувальнику всі його втрати. В обмін на це страхувальник зобов'язаний виплачувати встановлені в договорі платежі (страхові премії). Такі умови вигідні для страхувальника, оскільки допомагають уникнути ризику.

Міжнародні страхові послуги. Сфера страхових послуг завжди мала значний міжнародний елемент, і роль цього елементу постійно і значно зростає. Наприклад, об'єктами страхування можуть бути:

- експортовані або імпортовані товари;

- морські й повітряні судна;

- міжнародні інвестиційні проекти;

- міжнародні лізингові проекти;

- життя або здоров'я людей, що їздять на роботу в іншу країну.

Страховка може знадобитися і на той випадок, якщо страхувальник сам завдасть шкоди третій особі. Страховик (страхова компанія) виплачує суму компенсації третій особі. Багато з тих, хто постійно або тимчасово перебуває за кордоном, потребує таких страховок.Існує багато способів виходу на іноземний ринок страхових послуг, наприклад:

- страхова компанія може укладати угоди з іноземними страхувальниками безпосередньо (коли ці страхувальники знаходяться в країні страхової компанії);

- страхова компанія може укладати угоди зі страхувальниками через представників як вітчизняних, так і іноземних;

- страхова компанія або інша особа може створити в іншій країні страхову компанію.

Обмеження страхової діяльності. Неплатоспроможність страхової компанії дуже небезпечна для споживачів страхових послуг. Вона може значно вплинути на подальший розвиток підприємства-страхувальника або взагалі призвести до його краху.

У багатьох країнах діють юридичні вимоги до страхових компаній, без дотримання яких вони не мають права надавати страхові послуги. До числа таких вимог належать:

1) умови реєстрації страхової компанії, наприклад:

- мінімальний розмір статутного фонду;

- мінімальний розмір фондів для покриття страхової компанії;

- рівень освіти менеджерів та інші вимоги до кваліфікації керівників страхової компанії;

2) правила надання страхових послуг, у тому числі:

- заборона займатися будь-якою іншою діяльністю, крім надання страхових послуг;

- заборона страховим компаніям, що надають послуги зі страхування життя, надавати інші послуги;

3) вимоги підтримувати рівень статутного та інших обов'язкових фондів на визначеному рівні.

Крім вимог, що стосуються всіх страхових підприємств, у багатьох країнах діють особливі правила стосовно іноземних страхових компаній, у тому числі:

- більш жорсткі умови реєстрації іноземних страхових компаній;

- більш жорсткі правила надання страхових послуг;

- заборона іноземним страховикам надавати всі або деякі послуги на території країни;

- обмеження участі іноземців та іноземних підприємств у створенні вітчизняних страховиків;

- обмеження прав іноземних компаній на оскарження в суді відмови у видачі їм дозволу займатися страхуванням.

Багато країн зменшують або знімають подібні обмеження на основі взаємної домовленості, тобто в обмін на аналогічні поступки з боку інших країн. Такі поступки здійснюються не тільки на двосторонній, але й на багатосторонній основі. Наслідки таких поступок неоднозначні:

- з одного боку, страховики з країни, що одержала поступки, можуть вільніше розвивати свою справу;

- з іншого боку, надання таких поступок тільки деяким країнам створює нерівні умови для конкуренції із страховиками інших країн.

Мета цієї угоди тією мірою, якою вона стосується страхових послуг:

- домогтися зниження обмежень на міжнародну торгівлю страховими послугами;

- в тих випадках, коли якась країна зменшує обмеження, які торкаються страхових підприємств іншої країни або країн. Обмеження повинні, по можливості, зменшуватися щодо всіх країн - членів COT, без дискримінації.

ГАТС послужила поштовхом до багатосторонніх переговорів в рамках СОТ про зниження обмежень на міжнародну торгівлю послугами. Поки що мету ГАТС не реалізовано повною мірою. Щодо послуг страхування ще мають відбутися переговори.