Кириченко Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2002)

11.9.6. Будівництво

Будівництво - дуже великий сектор послуг. При укладанні міжнародних контрактів на будівництво варто мати на увазі такі питання:

- чи потрібно проводити митне оформлення будівельних матеріалів і устаткування;

- після будівництва можуть залишитися невикористані матеріали, їх, а також будівельне устаткування потрібно буде продати в тій країні, де проводилися роботи (а інакше, наприклад, потрібно буде сплачувати митні збори та мито, щоб вивезти їх в іншу країну);

- у договорі на будівництво потрібно встановити, яка частка витрат сторін іде на оплату мит і зборів;

- нерідко для проведення будівництва необхідно використовувати роботу іноземних спеціалістів, наприклад працівників тієї ж будівельної фірми. Для них можуть знадобитися в'їзні візи і дозволи на працевлаштування; в деяких країнах, щоб розпочати будівництво, потрібно отримати різного роду ліцензії або сертифікати; спосіб забезпечення одержання платежу. Можливі варіанти розрахунків:* lump sum (оплата за весь проект в цілому, без диференціювання складових);

* cost plus (витрати плюс прибуток);

* unit pricing (оцінка кожного об'єкта окремо);

- правила валютного регулювання в багатьох країнах обмежують розрахунки в конвертованій валюті або переказ валюти за кордон.

У деяких випадках під час виконання будівельних контрактів можуть виникнути й інші питання, наприклад:

- чи є в цій країні потрібне для виконання договору устаткування, необхідні матеріали або спеціалісти;

- якими є методики для тестування, огляду і припинення будівельного проекту, прийняті в цій країні;

- чи застосуються до цього договору які-небудь місцеві будівельні або інженерні стандарти;

- в багатьох країнах якість будівництва, його відповідність договору перевіряють незалежні спеціалісти (інженери-консультанти і т.ін.). їхнє рішення обов'язкове для сторін договору.

При укладанні й виконанні будівельних договорів проблеми виникають найчастіше через:

- нерозуміння сторонами своїх прав і обов'язків за договором;

- неможливість сторін прийти до згоди за умовами договору, причому не через істотні розбіжності в думках, а тому, що в багатьох країнах існують свої способи оформлення контрактів на будівництво, звичні і зрозумілі для однієї сторони контракту, але незвичні й незрозумілі для іншої.

Вчені, спеціалісти, менеджери давно прагнули перебороти такі труднощі в торгівлі будівельними послугами. Щоб зменшити ці проблеми, були розроблені типові договори про міжнародне будівництво. Таких договорів існує дуже багато. Одні типові договори використовуються в усьому світі, інші - тільки в деяких країнах. Найбільш відомі (які найчастіше використовуються) типові договори, підготовлені Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (скорочено - ФІДІК). Ці договори, як правило, використовуються тільки в країнах, що розвиваються (вони практично не застосовуються в країнах Західної Європи). Серед найбільш відомих типових договорів, підготовлених ФІДІК:

1) типовий договір на роботи цивільного інженерного будівництва. Цей договір на практиці часто називають "Червоною книгою". Основні положення договору:

- замовник, підрядчик та інжинірингова компанія укладають між собою двосторонні угоди;

- інженер одночасно є представником замовника і "незалежним експертом", який перевіряє роботу підрядчика. Потрібно відзначити, що такий підхід не завжди добре сприймається в країнах "континентального" права;

- оплата проводиться в заздалегідь встановленому розмірі, без диференціювання складових ("lump sum");

2) не так часто звертаються до типових "Умов договору на електричні і механічні роботи", хона вони теж достатньо популярні. В 1987 році вийшла третя редакція типових умов, які часто називають "Жовта книга". Основні умови "Жовтої книги":

- в той час, як "Червона книга" стосується інженерних робіт, "Жовта книга" - це договір на виконання будівельних і монтажних робіт стосовно заводів (фабрик) і устаткування;

- підрядчик відповідає за дизайн своїх робіт;

3) на практиці також широко використовується "Типовий договір на надання консультаційних послуг" ("Біла книга"). "Біла книга" складається з декількох частин, які можна використовувати як разом, так і окремо. Ці частини стосуються таких послуг, як:

- оцінювання проекту;

- підготовка тендерних документів;

- оцінювання дизайну і виконання робіт;

- менеджмент проекту.