Кириченко Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (2002)

13.2.2. Засоби обмеження імпорту

Імпорт можна обмежувати:

- через митні тарифи. Чим вищі митні тарифи, тим вищою, напевно, буде ціна імпортованого товару. Якщо мито буде дуже високим, то це може змусити імпортера відмовитися від ввезення товару в країну. Для імпортера важливо заздалегідь знати всі ставки ввізного мита і своєчасно одержувати інформацію про зміни в ставках ввізного мита. Бажано, щоб всі відомості про імпортні мита, у тому числі про зміни в їхніх ставках, публікувалися заздалегідь, ще до їхнього введення в дію (наприклад, за 60 днів);

- іншими засобами. Ці інші засоби можна об'єднати під назвою "нетарифні обмеження імпорту".

На практиці використовується багато нетарифних засобів, але їх можна звести до кількох типових ситуацій:1) кількісні обмеження, квоти і ліцензування імпорту;

2) дискримінація іноземних підприємств, які бажають продавати товари (роботи, послуги) для державних потреб;

3) стандарти, в тому числі заходи, націлені на захист здоров'я і життя людей, тварин і навколишнього середовища;

4) митні процедури;

5) виняткові засоби захисту внутрішнього ринку:

* антидемпінг;

* компенсаційні заходи;

* спеціальні заходи.