Перун Програмно-цільовий метод формування бюджету (2002)

ВСТУП

Впровадження в Україні програмно-цільового методу формування бюджету викликало необхідність розробки і застосування інструментів складання бюджету у розрізі програм та аналізу їх виконання на основі розроблених показників результативності.

Даний навчальний посібник представляє собою узагальнення міжнародного і вітчизняного досвіду впровадження та використання програмно-цільового методу формування бюджету; водночас в посібник включені практичні рекомендації, що відображають особливості процесу складання і виконання бюджету в Україні.

Складаючи даний підручник, автори ставили на меті:

• зазначити головні особливості та переваги формування бюджету за програмно-

цільовим методом;

• викласти суть та означити необхідність застосування системи стратегічного та

середньострокового планування в бюджетному процесі;

• розкрити суть та основні принципи формування системи оцінки результативності

бюджетних програм;

• представити основні підходи до аналізу та оцінки програм;

• надати практичні рекомендації та приклади застосування програмно-цільового

методу формування бюджету.Матеріали даного посібника пройшли експертизу в Міністерстві фінансів України, а також апробацію під час навчальних тренінгів, проведених для фахівців фінансових відділів всіх галузевих міністерств України. Практичні матеріали, що включені в посібник, розроблялись саме для цих тренінгів і є своєрідним колективним доробком.

Автори висловлюють подяку всім, хто доклав зусиль до розробки та видання цього посібника, і сподіваються, що посібник буде корисним як для спеціалістів бюджетної сфери, так і для тих, хто бажає поглибити свої знання у сфері складання та виконання державного бюджету.


← prev content next →