Перун Програмно-цільовий метод формування бюджету (2002)

РОЗДІЛ І.ОСОБЛИВОСТІ ТА СУТЬ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

Сучасний етап соціально-економічного розвитку держави вимагає поглибленого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, поліпшення прозорості та зрозумілості бюджету для громадськості, підвищення якості надання державних послуг та ефективності використання коштів бюджету. Для досягнення цих цілей в Україні з 2002 року почалось впровадження програмно-цільового методу складання бюджету. Оскільки програмно-цільовий метод- це певною мірою новий спосіб формування бюджету, й тому мало хто глибоко обізнаний з цією бюджетною методологією, метою розробки цього посібника є:• пояснити логіку складання бюджету за бюджетними програмами;

• визначити переваги та труднощі такого методу;

• описати весь алгоритм побудови бюджетних програм.