Вандич Словник маркетолога

Г

Гарант - поручитель - держава, установа чи особа, котрі дають у будь-чому гарантію і стежать за її виконанням.

Гарантійне зобов'язання - документ, який підтверджує, що поставлений товар (найчастіше обладнання) відповідає умовам певного контракту.

Гармонійність товарного асортименту - див. товарного асортименту гармонійність.

ГАТТ (САТТ) - міжнародна угода, яка сприяє міжнародній торгівлі за допомогою зниження тарифів та усунення інших міжнародних торгівельних бар'єрів.

Гібридні методи дослідження - методи, які поєднують детерміновані та ймовірні (стохастичні) характеристики (наприклад, динамічне і евристичне програмування), застосовуються перш за все для дослідження проблем товароруу.Гіперінфляція - швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що різко знецінюють грошову одиницю і веде до згортання виробництва, масового безробіття та руйнування нормальних господарських зв'язків.

Глобальна фірма - фірма, яка, працюючи в декількох країнах, досягає таких переваг в наукових дослідженнях, виробництві, маркетингу, фінансах, які недосяжні її домашніми конкурентами.

Глобальний маркетинг - маркетинг, який заснований на інтеграції чи стандартизації маркетингової діяльності на різних географічних ринках.

Глибина товарного асортименту - див. товарного асортименту глибина.

Глибинне інтерв'ю - інтерв'ю, яке заклечається в послідовному задаванні кваліфікованим інтерв'юером респонденту групи зондуючих запитань, з метою розуміння, чому члени групи поводять себе певним чином або що вони думають про певну проблему.

Горизонтальна диверсифікація - див. диверсифікація горизонтальна.

Горизонтальна диверсифікаційна стратегія - стратегія зростання товарної номенклатури, яка припускає поглинання компанією підприємства, що випускає товари технологічно не подібні до товарів, які випускає сама компанія.

Горизонтальна інтеграція - стратегія зростання, яка передбачає поглинання компанією своїх конкурентів.

Горизонтальна маркетингова система - системи, які виникають при об'єднанні двох або більше підприємств, які спрямовують свої зусилля для ефективного використання маркетингових можливостей.

Господарський механізм - системи використання економічних законів за допомогою різноманітних засобів для розв'язання суперечностей суспільного розвитку виробництва, узгодження інтересів виробників, колективу, класу, суспільства. Ядром сучасного господарського механізму є державне регулювання економіки.

Гроші — особливий товар, що викопує роль загального еквівалента при обміні товарів.

Грошові доходи населення - основний вид доходів у формі заробітної плати, пенсії, грошових допомоги, стипендії тощо.

Грошова маса - загальний обсяг випущених в обіг металічних монет і паперових грошей (скарбничих і банківських білетів). У загальний обсяг грошових засобів господарському обліку, крім наявних грошей, включаються також грошові засоби па поточних рахунках в банках.

Грошова одиниця встановлений її законодавчому порядку грошовий знак, який служить для співвимірювання і вираження цін усіх товарів.

Грошова оренда - тип орендної угоди, згідно з якою орендар платить за користування землею певну суму грошей.

Грошова реформа - система державних заходів, спрямована на упорядкування та зміцнення грошової системи.

Грошова система - форма організації грошового обігу, що склалася в даній країні і закріплена законодавством.

Групові марки - див. стратегія групових марок.

Гуманістичний маркетинг - концепція, яка опирається на високі етичні принципи, іадоволення потреб та інтересів широких верств суспільства.