Опря Фінансове право (2004)

3. Джерела податкового права

Методи податкового права мають обов'язкове законодавче закріплення, що передбачено ст. 92 Конституції України, відповідно до якої "Виключно законами України встановлюються... система оподаткування, податки і збори".

Основним актом, що закріплює основи побудови податкової системи України, порядок встановлення і введення в дію податків, види податків, права та обов'язки платників податків, порядок розподілення податків між бюджетами різних рівнів та контроль за виконанням податкового законодавства, є Закон України "Про систему оподаткування" в редакції від 25 червня 1991 року з наступними змінами та доповненнями.

Податкове законодавство - це система законодавчих актів, що містять правові норми, які встановлюють правила поведінки сторін у податковій сфері. Податкове законодавство виступає формою реалізації податкового права та містить достатньо широке коло нормативних актів, які регулюють оподаткування. Принципи податкового законодавства:

— об'єднання інтересів держави, органів місцевого самоврядування та платників;

— встановлення податків виключно законами;

— пріоритет податкового закону над неподатковим;

— захист від незаконного оподаткування платників;

наявність усіх елементів податкового механізму в податковому законі.

Податкове законодавство має персоніфікований та строковий характер.

Слід сказати, що важливою умовою створення якісно нової системи оподаткування України є усунення колізій і конкуренції норм законодавства, які регулюють податкові правовідносини, розробка податкових законів, які не містять двозначних положень, удосконалення правового механізму регулювання податкових правовідносин, а також взаємний контроль за виконанням покладених функцій в рамках встановлених принципів.