Опря Фінансове право (2004)

5. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення

Ненадходження запланованих податків є підставою для неможливості виконання видаткової частини бюджету.

Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів:

— правомірного обходу податку;

— ухилення від сплати податків.

В основі правомірного обходу податку лежать шляхи і можливості несплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістю законодавства. В даному випадку платник використовує прогалини законодавства, що пов'язані як із недосконалістю податкових норм, їх закріпленням, так і з ситуаціями, коли законодавець надає платнику право вибору або межі, в рамках яких останній може обрати найбільш вигідний для себе варіант.

Ухилення від сплати податку - це правопорушення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні платником своїх обов'язків по сплаті податку.

Неправомірним у системі податкового права є також стягнення надлишкових сум податків - умисні дії працівників податкових органів по необгрунтованому стягненню сум податкових платежів із платників.

Ознаки правопорушень:

— суспільна небезпека;

— протиправність - порушення норм права;

— винність;

— караність.

Отже, податкове правопорушення - це протиправне винне діяння (дія чи бездіяльність), що виражається у невиконанні або неналежному виконанні платниками податків фінансових обов'язків перед бюджетом, державними цільовими фондами або в порушенні органом (посадовою особою) державної податкової служби прав і законних інтересів платників податків, за яке встановлено юридичну відповідальність.

Види податкових правопорушень:

1) залежно від об'єкта:

— ухилення від сплати податку, іншого обов'язкового платежу - найчастіше трапляється і є найнебезпечнішим;

суспільна небезпека полягає в тому, що воно ставить правопорушника у вигідніше становище порівняно з добросовісним платником; завдаються фінансові збитки державі; недоплата має покриватися за рахунок інших платників, інших і нових податків;

— заниження об'єкта оподаткування;

— несвоєчасна сплата податку, іншого обов'язкового платежу;

— неподання (несвоєчасне подання) податкових декларацій, розрахунків, інших документів, необхідних для обчислення податків, обов'язкових платежів до податкових органів;

— неподання (несвоєчасне подання) до банку платіжних доручень на сплату податків, інших обов'язкових платежів;

— недопущення перевіряючих для обстеження приміщень, що використовується для отримання доходів.

2) залежно від направленості дій:

— проти системи податків;

— проти прав і свобод платників податку;

— проти порядку проведення бухобліку та звітності;

— проти контрольних функцій податкових органів.

3) залежно від ступеня суспільної небезпеки:

— податкові злочини;

— податкові правопорушення.

Податки, інші обов'язкові платежі, не сплачені у встановлені строки, а також пеня та штрафи, застосовані до платника, визнаються податковою заборгованістю. За наявності податкової заборгованості платник не притягується до юридичної відповідальності у разі:

1) надання йому відстрочення (розстрочки) на умовах податкового кредиту;

2) списання податкової заборгованості, яке проводиться у випадках, передбачених законодавством;

3) реструктуризації заборгованості, яка проводиться відповідно до законодавства.