Опря Фінансове право (2004)

3. Правовий режим валютного контролю

Валютний контроль в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, уповноваженими банками, Державною податковою інспекцією, Державним митним комітетом, Міністерством зв'язку.

Метою валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Основні напрямки валютного контролю:

— визначення відповідності валютних операцій чинному законодавству і наявність необхідних для них ліцензій і дозволів;

— перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою;

— перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті;

— перевірка повноти і об'єктивності обліку та звітності по валютних операціях, а також по операціях нерезидентів у валюті України.

Повноваження державних органів і банківської системи в сфері валютного регулювання визначені Декретом Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Контроль за валютними операціями резидентів і нерезидентів виконують банки, що здійснюють ці операції.

Фінансовий контроль валютних операцій проводить також Державна податкова інспекція.

Контроль за дотриманням правил поштових переказів і пересиланням валютних цінностей через митний кордон України здійснює Міністерство зв'язку України, а переміщення цінностей через митний кордон здійснює Державний митний комітет України.

Валютному контролю підлягають операції, що проводяться резидентами і нерезидентами, а також зобов'язання по декларуванню валютних цінностей та іншого майна резидентів, що знаходиться за межами України. Органи, що здійснюють валютний контроль, наділені повноваженнями вимагати і отримувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про їх валютні операції, а у випадках виявлення порушень - застосовувати фінансові санкції.


← prev content next →