Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Поняття митної класифікаційної схеми і тарифної позиції, якій відповідає товар

Ставки мита для конкретного імпортного товару визначаються Митним тарифом України. В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису і кодування товарів. Всі предмети, що підлягають митному контролю, систематизовано в 21 розділ, 97 глав, 1241 товарну позицію, 5019 товарну позицію. Кожний товар має свій чотиризначний цифровий код, в якому перші два знаки означають товарну групу, два наступні - відповідну товарну позицію. Наприклад, розд.4 називається "Продукти харчової промисловості; алкогольні і безалкогольні напої, оцет та інші". Він містить 9 груп, таких як: 16 - "Ковбаси й аналогічні продукти з м'яса", 17-"Цукор тростниковий або з цукрового буряка та хімічно чиста сахароза в чистому вигляді" тощо. В свою чергу, ці дев'ять груп включають 56 товарних позицій.

Однією з головних задач митних органів є визначення тарифної позиції, якій відповідає товар або предмет, переміщуваний через митний кордон України. Розділи та глави Митного тарифу носять

допоміжний характер і використовуються для правильного віднесення товару або предмета до тієї чи іншої товарної позиції, що є головним елементом класифікації. Крім того, для більш чіткого визначення товарної позиції митні органи керуються наступними положеннями:

- предмети, пред'явлені до митного контролю в розібраному або незібраному стані, класифікуються за тією товарною позицією, до якої належить предмет в зібраному вигляді;

- якщо предмет може бути віднесений до двох або більше товарних позицій одночасно, перевага віддасться товарній позиції, яка містить більш детальний опис предмету;

- предмети, що містять суміш різних компонентів або набори, призначені для продажу, укомплектовані з різних предметів, класифікуються за предметом або матеріалом, що визначає товарну характеристику набору.

Після визначення тарифної позиції імпортного товару застосовуються конкретні ставки мита. Як вже зазначалося, ставки встановлюються в певному проценті до вартості товару (адвелерне мито) або в твердих сумах до одиниці товару (специфічне мито). Єдиний митний тариф України визначає декілька ставок на одну товарну групу: преференційну, пільгову і повну, застосування яких залежить від країни походження імпортних товарів.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.