Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Пільги при нарахуванні та сплаті митного збору

В законодавстві України передбачений ряд пільг при нарахуванні та сплаті мита. Так, від сплати мита звільняються:

- транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу і пасажирів;

- предмети матеріально-технічного постачання і знаряддя, вина, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями судів, видом діяльності яких є морський промисел, а також продукція їхнього промислу, яка ввозиться до митної території України;

- валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

-предмети, що ввозяться до України для офіційного та особистого користування;

- товари та інші предмети, що відбувають з митної території України та які прибувають назад до цієї території без обробки або переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, що вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки.

Допускається зменшення ставок митних зборів при ввезенні до митної території України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів, наприклад, відремонтованих та раніше завезених до митної території України або вивезених за межі цієї території або пошкоджених до моменту пропуску їх через митний кордон України, але придатних до використання як вироби або матеріали. Допускається безмитне ввезення і вивезення або пільгове обкладення митом товарів, що ввозяться до спеціальних митних зон на території України або вивозяться з цих зон.

Розмір пільг і порядок їх надання встановлюється Верховною Радою України згідно чинного законодавства України про спеціальні митні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної з цих зон.

Допускається встановлення преференцій за ставками Митного тарифу України у вигляді звільнення від обкладання митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференційне ввезення

відносно іноземних товарів, що прибули з держав, які створили з Україною митний союз або зону вільної торгівлі.

Товари та інші предмети, які тимчасово ввозяться до митної території України і призначені до зворотного вивезення за її межі у встановлений термін у незмінному стані або демонтованому вигляді, а також товари та інші предмети, що тимчасово вивозяться за межі митної території України і призначені до зворотного ввезення до цієї території у встановлений термін в незмінному стані, пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Термін умовно-безмитного ввезення та вивезення визначає Митний кодекс України.

Мито, сплачене за товари, ввезеш до митної території України для зібрання, монтажу, переробки з подальшим зворотнім вивезенням протягом одного року, може бути повністю або частково повернене власникові товарів під час їхнього вивезення за межі митної території України та за наявності посвідчень щодо використання цих товарів у вищезазначених цілях.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.