Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Митний збір за вантажною митною декларацією і порядок звільнення від цього виду платежів

Митний збір - вид митних платежів, що підлягають сплаті за вантажною митною декларацією громадянами і суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за роботу, виконану щодо них митними органами.

Митні збори стягуються за кожною вантажною митною декларацією за митне оформлення товарів, речей і предметів, транспортних засобів (в тому числі індивідуального користування), спадщини, переміщуваних через митний кордон України, за їх перебування під митним контролем і надання послуг в області митної справи.

Платниками митних зборів є юридичні і фізичні особи, які здійснюють митне оформлення.

Згідно з Митним кодексом розміри митних зборів, а також звільнення від сплати митних зборів має право встановлювати Кабінет Міністрів України.

Митні збори (рис. 7.1) нараховуються у відсотках до митної вартості або у вигляді фіксованої ставки збору і сплачуються в національній валюті України. Якщо при нарахуванні митних зборів фіксована ставка вказується в доларах США, то вона перераховується У валюту України за офіційним курсом Національного банку України на день реєстрації вантажної митної декларації.Збори за митне оформлення не стягуються у випадках, якщо:

- до України ввозяться предмети для офіційного використання дипломатичними, консульськими представництвами іноземних держав в Україні, різними міжнародними організаціями, які користуються на території України митними пільгами, відповідно до міжурядових угод;

- подається загальна вантажна митна декларація в разі постачання комплектного об'єкту;

- вивозяться товари з митного ліцензійного складу за виробничою відомістю без оформлення вантажної митної декларації.

Термін знаходження під митним контролем з метою нарахування митного збору за перебування під митним контролем при вивезенні (експорті), крім випадків, коли вантажі знаходяться в спеціальних митних зонах, визначається від дня пред'явлення товарів і

необхідних для митного оформлення документів до митниці і до завершення митного оформлення.

Митні збори за перебування під митним контролем не стягуються за весь період знаходження під митним контролем у

випадках:

- зберігання товарів на митних ліцензійних складах і знаходження їх в магазинах безмитної торгівлі;

- тимчасового ввезення до митної території України і тимчасового вивезення за межі митної території України;

- транзиту товарів через митну територію України;

- перебування товарів в спеціальних митних зонах.

Наказом ДМСУ від 23.06.1998 р. №363 визначено Порядок стягнення митних зборів, що нараховуються у вантажній митній декларації. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1999 г. № 1034 встановлено ставки зборів у пунктах пропуску через митний кордон: екологічний, ветеринарний, фітосанітарний, транспортний збори. Митні збори підлягають оплаті до або на момент митного оформлення вантажу.

Ставки митних зборів встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р. № 65 "Про ставки митних зборів" з доповненнями і змінами, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 07.03.1998 р. №285, від 13.05.1998 р. №670, від 18.09.1998 р. №1460, від 21.09.1998 р. №1477, від 08.10.1998 р. № 1625, від 19.05.1999 р. № 840.

Найчастіше зустрічаються наступні види митних зборів:

- за оформлення тимчасового ввезення (вивезення) під зобов'язання щодо його зворотного вивезення (ввезення):

- за кожною ВМД - 30 доларів;

- за кожний додатковий аркуш до неї - 15 доларів;

- за ввезення до МЛС (Митний ліцензійний склад):

- за кожну ВМД - 30 доларів;

- за кожний додатковий аркуш до неї -15 доларів;

- за оформлення ВМД на товари вартістю:

- до 100 доларів - не стягується;

- від 100 до 1 000 доларів - 5 доларів;

- більше за 1 000 доларів - 0,2 % митної вартості товарів та інших предметів;

- за виклик інспектора (за 1 час роботи одного працівника митниці);

- в робочий час - 20 доларів;

- в неробочий час, суботу, неділю - 40 доларів;

- в святкові дні - 50 доларів;

- за перебування товарів під митним контролем:

- за перші 15 днів - не стягується;

- за кожний наступний календарний день - 0,05 % митної вартості.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.