Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Перелік діючих в Україні ставок митних зборів

Ставки митних зборів поєднано в єдину таблицю, затверджену керівництвом Державної митної служби (табл.7.1).

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.