Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Випадки використання векселів при ввезенні товарів до митної території України

Важливим засобом підвищення ефективності ЗЕО є використання векселів.

Порядок випуску, обертання та погашення векселів, які видаються на суму ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів до митної території України, визначений Постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.1997 р. №1104 та від 13.07.1998 р. №1076. Зобов'язання сплати ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів до митної території України виникає у день оформлення ввізної митної декларації, але сплату можна відстрочити шляхом видачі податкового векселя. Податковий вексель не може бути виданий на суму ПДВ завезених (надісланих) до митної території України підакцизних товарів та товарів, які відносять до груп 1-24 Гармонізованої системи опису і кодування товарів. За використання податкового векселя не нараховуються відсотки та інші види оплати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Термін, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 30 днів, включаючи дату його видачі. Податкові векселі в обов'язковому порядку підлягають підтвердженню комерційними банками шляхом авалю.

Порядок видачі і погашення векселів, виданих на час ввезення країни майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами про спільну інвестиційну діяльність і оплату ввізного мита у випадку відчуження цього майна, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 937. Вексель виписується векселедавцем в іноземній валюті, визнаній Національним банком України конвертованою, на суму ввізного мита з відстрочкою платежу не більше 30 днів з дня оформлення ввізної ДМД. Оплата за векселем здійснюється у валюті України за офіційним курсом Національного банку України на день внесення оплати за векселем.

Сплата мита, податків і зборів (крім митних зборів) при ввезенні давальницької сировини до митної території України здійснюється українським виконавцем шляхом видачі простого векселя Державної податкової інспекції за місцем виконавця з терміном платежу, який дорівнює терміну здійснення операції з сировиною відповідно до листа ДМСУ від 30.06.1998 р. № 10/1-ЕП. При митному оформленні у випадку ввезення до митної території України давальницької сировини замість платіжного доручення про перерахування необхідних платежів на депозитний рахунок митних органів чи гарантії незалежного фінансового посередника про доставку вантажу до митниці призначення як альтернатива дозволяється надавати митним органам прийнятий до обліку податковою інспекцією оформлений вексель на суму митних платежів.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.