Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Визначення митної вартості товарів при переміщенні через кордон України, виходячи з вартості ідентичних і подібних товарів

Ідентичними товарами, за допомогою яких визначається митна вартість, називають товари, які мають однакові ознаки з товарами, що підлягають оцінюванню. "Ознаками" в даному випадку є призначення і характеристики, якість, наявність такого ж товарного знаку і репутація на ринку, країна походження, виробник. Ознака єдності виробника може бути залишеною без уваги у випадку, якщо переважна більшість інших ознак дозволяє визнати товари ідентичними і у митниці відсутні відомості щодо вартості товарів даного виробника. Незначні відмінності у зовнішньому вигляді не можуть бути основою для відмови у визнанні товарів ідентичними, якщо за іншими ознаками такі товари відповідають вимогам ідентичності.

Подібними вважаються товари, які не є ідентичними, але мають подібні характеристики і складаються з подібних компонентів, що дає можливість використовувати їх з тією ж метою, що й товари, які підлягають оцінці, і можуть бути взаємозамінними. При визначенні подібних товарів не враховуються ознаки країни, їх походження та виробника.

Якщо ідентична або подібні товари ввозилися в іншій кількості або на інших умовах постачання, ніж товари, митна вартість яких визначається, митний орган зобов'язаний провести коректування митної вартості з урахуванням цих розбіжностей. Також коректуванню підлягають зміни вартості, викликані змінами технічних, функціональних та якісних характеристик товару, умов угоди, сезонних коливань цін тощо.

Митний орган може прийняти інформацію щодо вартості завезених раніше ідентичних або подібних товарів і від самого декларанта, але тільки у випадку, якщо така інформація підкріплена відповідними документами, що відносять до угод за ідентичними або і подібними до товарів.

Визначення митної вартості митний орган повинен здійснювали у термін, що не перевищує 15 робочих днів. Як виняток, цей термін може бути збільшений за рішенням керівника митного органу. Збільшення терміну визначення митної вартості не є для імпортера фактичною відстрочкою всіх необхідних платежів за митне оформлення товарів та інших предметів.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.