Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Тема 2. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні і роль митного регулювання в цій системі