Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

Верховна Рада України, до компетенції якої входить:

- прийняття, зміна, анулювання законів;

- затвердження основних напрямків зовнішньоекономічної політики;

- затвердження структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- укладення міжнародних договорів;

- встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;

- затвердження списку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню або заборонений.

Кабінет Міністрів України

- визначає методи здійснення зовнішньоекономічної політики України;

- координує діяльність міністерств, державних комітетів та відомств України з регулювання зовнішньоекономічної політики;

- координує роботу торгових представництв України в інших державах;

- приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності;

- проводить переговори та укладає міжнародні договори;

- виносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо організації системи міністерств, державних комітетів і відомств - органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної

діяльності;

- забезпечує складання платіжного балансу, зведеного

валютного плану України;

- здійснює контроль за раціональним використанням грошей Державного валютного фонду України.

Національний банк України

- здійснює збереження і використання золотовалютного резерву України;

- представляє інтереси України у відносинах з центральними банками та іншими фінансово-кредитними інститутами, укладає відповідні банківські угоди;

- регулює курс національної валюти України щодо грошових одиниць інших держав;

- здійснює облік і розрахунки за представленими та отриманими державними кредитами та боргами, проводить операції з централізованими валютними ресурсами, виділеними з державного валютного фонду України в розпорядження Національного валютного фонду України, в розпорядження Національного банку України; виконує інші функції.

Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України

- забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координує їхню зовнішньоекономічну діяльність;

- здійснює контроль за дотриманням всіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України та умов міжнародних договорів України;

- здійснює міри нетарифного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності, реєстрацію окремих видів контрактів тощо.

Державне управління митного контролю України

- здійснює митний контроль в Україні. Антимонопольний комітет України

- здійснює контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства.

Органи місцевого самоврядування здійснюють свій вплив на зовнішньоекономічну діяльність через:

- місцеві Ради народних депутатів України;

- територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.