Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Вивезення іноземної валюти за межі України фізичними особами, які від'їжджають з туристичною метою, в особистих справах чи у службове відрядження

Дозволяється вивезення за межі України за умови усного декларування митному органу фізичними особами-резидентами та нерезидентами:

іноземної валюти готівкою незалежно від віку і/чи дорожніми чеками на суму 1 000 доларів США чи еквівалента цієї суми в - іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком на день пересічення митного кордону.

Дозволяється вивезення за межі України з обов'язковою вказівкою в митній декларації фізичними особами - резидентами і нерезидентами:

• іноземної валюти, завезеної раніше до України на законній підставі (за наявності митної декларації на ввезення);

• коштів готівкою у сумі до 5 000 доларів США чи еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті, а також готівки, яку знято з особистого рахунку в іноземній валюті в уповноваженому банку України (далі - уповноважений банк) чи куплено через касу уповноваженого банку, та/або дорожніми чеками, купленими через касу уповноваженого банку;

• банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку;

• фізичними особами-нерезидентами - чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, які було завезено до України з дотриманням вимог законодавства України.

Іноземна валюта готівкою в сумі, яка перевищує встановлені 5 000 доларів США, підлягає переказу через уповноважений банк України до іноземного банку або вивозиться фізичними особами-резидентами та нерезидентами на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України за формою 03, копія якого надається відповідним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

Щодо вивезення іноземної валюти за межі України фізичними особами, які від'їжджають у службові відрядження, їм дозволяється вивезення за умови усного декларування митному органу іноземної валюти готівкою і/або дорожніми чеками, купленими на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон на суму до 1 000 доларів США чи еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом грішні до іноземних валют, встановленого Національним банком на день пересічення митного кордону.

Дозволяється вивезення за межі України з обов'язковою вказівкою в митній декларації фізичними особами-резидентами і нерезидентами:

• іноземної валюти, завезеної раніше до України на законній підставі (за наявності митної декларації на її ввезення), а також коштів у сумі до 10 000 доларів США або еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті готівкою та/або дорожніми чеками за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти і чеків, виражених в іноземній валюті, у відрядження за межі України за формою 01с;

• фізичними особами-нерезидентами — чеків, які були завезеш (спрямовані) до України з дотриманням вимог законодавства України.

При виїзді делегації за межі України за однією довідкою на вивезення іноземної валюти за формою 01с дозволяється вивезення з України через підзвітну фізичну особу іноземної валюти тільки для членів делегації, які фактично перетинають митний кордон України, і прізвища яких зазначені в копії наказу про склад делегації.

Передбачається, що ввезення іноземної валюти до України фізичними особами-резидентами та нерезидентами дозволяється за умови усного декларування митному органу:

• засобів у сумі 1 000 доларів США або еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют на одну особу (незалежно від віку);

• чеків, емітованих іноземними банками, у сумі до 1 000 доларів США чи еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті.

Дозволяється також ввезення з обов'язковою вказівкою в митній декларації фізичними особами-резидентами і нерезидентами:

• коштів, вивезених раніше за межі України на законній підставі (за наявності митної декларації на їх вивезення);

• коштів у сумі до 10 000 доларів США чи еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті;

• чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, в сумі до 50 000 доларів США чи еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті;

• банківських металів у виді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку.

Іноземна валюта готівкою, яка ввозиться фізичною особою-нерезидентом, в сумі, що перевищує 10 000 доларів США, приймається митним органом на зберігання, повертається власникові Для ввезення її до України за наявності спеціального дозволу Національного банку за формою 05, копія якого надається відповідним

структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі або повертається власникові при виїзді його з України.

Крім того, фізичними особами - резидентами і нерезидентами ввезення чеків у сумі, яка перевищує 50 000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті і банківських металах у виді зливків, вага яких перевищує 100 г, здійснюється за спеціальним дозволом Національного банку за формою 05.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.