Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Порядок пропуску товарів та майна

Товари суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, за винятком товарів, ввезення яких до України заборонено, чи у випадку повної або часткової заборони на здійснення зовнішньоекономічних операцій підлягають пропуску, але за умови виконання наступних вимог:

- реєстрація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків України;

- декларування товарів відповідно до встановленого порядку;

- пред'явлення ліцензії у випадку, якщо товар підлягає ліцензуванню;

- видача дозволу іншими державними органами, якщо товар підлягає контролю цих органів.

Такі дозволи видаються:

- органами МВС України на зброю, боєприпаси, вибухові, сильнодіючі та отруйні речовини;

- органами Міністерства зв'язку України на радіоелектронні засоби та високочастотні прилади;

- установами Міністерства культури України на культурні та історичні цінності під час їх вивезення за кордон;

- установами Міністерства охорони здоров'я України на ліки, медичні препарати, джерела іонізуючого випромінювання;

- внесення мита та митних зборів у встановленому порядку.

Ліцензуванню підлягають переміщувані через митний кордон України товари, позначені в списках товарів, що підлягають режиму ліцензування і перелік яких затверджений Верховною Радою за пред'явленням Кабінету Міністрів України. Підставою для пропуску товарів, що підлягають ліцензуванню, є ліцензія Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України, про яку докладно викладено в темі 14.

У випадках незаповнення реквізитів ліцензії або заповнення неналежним чином, товари до митного оформлення не приймаються. Копія ліцензії, яку отримав суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, додається до вантажної митної декларації ДМД і є підставою для пропуску через митницю вантажів, які підлягають режиму ліцензування і квотування.

Переміщення товарів через митний кордон України відбувається тільки через митниці, зазначені в ліцензії. Після закінчення терміну дії ліцензії пропуск за нею припиняється. Підприємства, які цілком належать іноземним інвесторам, мають право експортувати товари власного виготовлення без ліцензії, якщо такі дії передбачені діючими на території України міжнародними договорами.

Щодо пропуску майна, воно, за винятком предметів, які не підлягають пропуску через митний кордон України, пропускається без реєстрації його власника як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, а також без ліцензії за умови виконання наступних вимог:

• декларування майна згідно встановленого порядку;

• пред'явлення дозволу державних органів, якщо майно підлягає контролю цих органів;

• внесення у встановленому порядку мита і митних зборів.

Майно тимчасово ввозиться і вивозиться з митної території України на термін, що не перевищує одного року з дня пропуску через Митний кордон України. На прохання підприємств і громадян цей термін може бути подовжений з дозволу митних органів.

Майно під час тимчасового ввезення до митної території України до закінчення терміну, зазначеного у ДМД, має бути:

• вивезене за межі території України;

• заявлене митниці з метою митного використання;

• пред'явлене митниці з метою передачі у власність України;

• передане митниці на збереження;

• знищене під контролем міліції, якщо такі товари й інші предмети не можуть бути використані в народному господарстві країни.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.