Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Порядок пропуску транспортних засобів (крім транспортних засобів індивідуального користування) та іноземних товарів

Транспортні засоби підлягають обов'язковому декларуванню митними органами України. На транспортні засоби, які тимчасово перебувають на митному кордоні України, мають бути надані необхідні для митного контролю документи.

Під час перевезення водним транспортом капітаном судна:

• генеральна декларація;

• вантажна декларація;

• список членів екіпажу судна;

• список пасажирів;

• валютна декларація членів екіпажу судна;

• декларація на речі членів екіпажа судна;

• декларація продовольчих товарів, предметів суднозабезпечення та спорядження;

• інші документи.

У разі переміщення залізничним транспортом, уповноваженою особою залізниці:

• передавальна відомість;

• багажний список;

• накладні.

При переміщенні автотранспортом водієм або уповноваженою особою:

• провізний документ;

• вантажні накладні;

• специфікації, фактури, посвідчення.

При переміщенні авіаційним транспортом командиром повітряного судна:

• генеральна декларація;

• пасажирська і вантажна відомості;

• вантажні накладні, фактури, рахунки, поштові та інші документи, які супроводжують вантажі.

З метою встановлення законності переміщення через митний кордон України транспортних засобів, митниця має право провести огляд транспортних засобів. На транспортні засоби, в яких знаходяться предмети, що підлягають митному контролю, митницею можуть накладатися пломби, печатки. Якщо транспортний засіб внаслідок аварії не зміг прибути до митниці призначення, митне оформлення можна проводити в іншому місці. Підприємство або відповідальна особа, яка здійснює переміщення транспортного засобу, зобов'язані доставити службових осіб митниці до місцезнаходження цього транспортного засобу або забезпечити доставку до місця розташування митниці.

Іноземні товари, які переміщуються транзитом через територію України, крім товарів, транзит яких заборонений, підлягають пропуску з виконанням наступних вимог:

- декларування іноземних товарів відповідно до встановленого

Порядку;

- внесення митних зборів.

Якщо пункт пропуску іноземних товарів не збігається пунктом їх випуску на митному кордоні України, такі товари направляються митницею, яка здійснювала їх пропуск на територію України, до відповідної митниці для їхнього вивезення з України. У таких ситуаціях виникають типові помилки. Вони полягають в недостатньому документальному підтвердженні підстав для відрахування частини витрат з доставки товару. Основою для таких дій є договір на перевезення, який, в залежності від ситуації, може відрізнятися від попереднього. Дуже часто при укладенні договору на перевезення встановлюється загальна сума оплати за одиницю транспортного засобу, тобто прогін одного каміону. Так, наприклад, прогін одного каміону з Берліна до Дніпропетровська коштує 3000 німецьких марок. За таких умов ніяких відрахувань частини витрат на транспортування товару територією України (з місця ввезення) зробити не можна з тієї простої причини, що документально не підтверджено, що вартість перевезення залежить від відстані. А в світовій практиці останнє є обов'язковим.

Простіше з залізничним транспортом: по-перше, завжди може бути представлена для підтвердження вартості перевезення товару на будь-якій ділянці шляху довідка залізниці, по-друге, залізничні тарифи завжди встановлюються в залежності від відстані (оплата за тонно-кілометр).

Тому, якщо на автомобільні або морські перевезення встановлена тільки загальна вартість (фрахту в цілому або вартість перевезення одиниці товару - одного контейнера, одного автомобіля тощо), це означає, що договором не передбачено залежність оплати за перевезення від відстані, тому і не прийнято віднімати від ціни угоди витрати на перевезення територією України. Але якщо на перевезення встановлено тариф за тонно-кілометр, можна зробити відповідне

коректування витрат на доставку. Для цього до митниці слід надати договір на перевезення, рахунки та платіжні документи.

Надважливою умовою зовнішньоекономічної діяльності є торгові умови. Для роз'яснення умов постачання товару (базисних умов) застосовуються "Правила роз'яснення міжнародних торгових термінів" (International Commercial Terms), скорочено "Инкотермс" (Incoterms) у редакції 1990 року або "Инкотермс-90", які відображено в чинному законодавстві України - Указі Президента України "Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 04.10.1994 р. Базисні умови постачання впливають на визначення митної вартості, які регламентуються статтею 16 Закону України "Про Митний тариф".

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.