Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Облік і контроль одержання і цільового використання гуманітарної допомоги

Комісія з питань гуманітарної допомоги і відповідні комісії на місцях ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги та Єдиний реєстр одержувачів гуманітарної допомоги.

Ці комісії разом з органами державної податкової служби здійснюють також контроль за використанням гуманітарної допомоги за цільовим призначенням.

Митними органами України і філіями (територіальними підрозділами) Національного банку України щомісяця складаються звіти за встановленою формою відповідно щодо митного оформлення вантажів з гуманітарною допомогою і про надходження на рахунки в іноземній валюті одержувачів гуманітарної допомоги коштів в іноземній валюті. Зазначені звіти надаються Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України.

Бухгалтерський і фінансовий облік гуманітарної допомоги і відповідна звітність здійснюються одержувачами гуманітарної Допомоги і набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. У випадку відсутності обліку одержання і цільового використання гуманітарної

допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Одержувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісяця у встановленому порядку надають відповідній комісії з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність і розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.

Порядок списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають визначений термін експлуатації, визначається Кабінетом Міністрів України.

При одержанні іноземної валюти, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті одержувача гуманітарної допомоги, він, як юридична особа-резидент, здійснює її облік окремо.

Особи, винні в порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність відповідно до законів України.

Порушення законодавства про гуманітарну допомогу, що призводять до карної чи адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства такі:

- використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

- використання гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку.

Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виторг, отриманий за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.

Одержувачі гуманітарної допомоги, які сприяли порушенню законодавства про гуманітарну допомогу, за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України виключаються з Єдиного реєстру одержувачів гуманітарної допомоги.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.