Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою і порядок ввезення гуманітарних вантажів до митної території України

Митне оформлення вантажів (товарів) без сплати митних зборів здійснюється митними органами України за наявністю рішення відповідних комісій з питань гуманітарної допомоги про визнання таких вантажів (товарів) гуманітарною допомогою.

При виникненні суперечки рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання вантажів (товарів) гуманітарною допомогою є остаточним для митного оформлення і виконання відповідних митних процедур.

Товари (предмети), які ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам України відповідними установами і організаціями незалежно від форми власності, з обов'язковою відміткою у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях позначки (клейма) "Гуманітарна допомога.

Продаж заборонений", завіреної печаткою митника. Установи й організації незалежно від форми власності, які здійснюють декларування митним органам України, у випадку відмови

декларування вантажів гуманітарної допомоги позбавляються права декларування митних вантажів.

Термін перебування вантажів гуманітарної допомога під митним контролем без митного оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюється за місцезнаходженням її одержувача.

До митної території України дозволяється ввезення тільки тих товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які, задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров'ю фізичних осіб - набувачів гуманітарної допомоги та навколишньому середовищу України.

Товари (предмети) гуманітарної допомоги підлягають відповідному санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Зазначені види контролю здійснюються безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність за якість і безпеку товарів, отриманих як гуманітарна допомога, на підставі висновків відповідної експертизи несе одержувач гуманітарної допомоги.

У випадку відмови в документальному підтвердженні якості, безпеки і можливості споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вони мають бути вивезеш за межі України або знищені в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Мигає оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги проводиться тільки після здійснення необхідних видів контролю.

Органи, які безпосередньо займаються санітарним ветеринарним, фітосанітарним, радіологічним та екологічним контролем товарів (предметів) гуманітарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якісне проведення цього контролю. Митні органи зобов'язані забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманітарних вантажів, а також їх цілісність під час пересічення митного кордону України. Зазначені органи несуть відповідальність, у тому числі матеріальну, за проведення передбачених законодавством видів контролю і митного оформлення гуманітарних вантажів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Державний комітет зі справ охорони державного кордону України, державна митна служба України забезпечують першочергове проведення контролю гуманітарних вантажів при пересіченні державного кордону України. Міністерство внутрішніх справ України забезпечує підтримку транспортування гуманітарних вантажів до місця призначення на території України.

У випадку надання органами, що проводили контроль гуманітарної допомоги, висновків про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України приймає рішення щодо подальшого використання зазначеної гуманітарної допомоги.

Обсяги і номенклатура сільськогосподарської продукції продовольства, друкованої продукції, будівельних матеріалів та інших товарів, які можуть бути завезеш до України як гуманітарна допомога визначаються Кабінетом Міністрів України.

Граничні обсяги пільгового отримання гуманітарної допомоги одним одержувачем за кількісною або вартісною оцінкою встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням кількості населення, якому необхідна допомога від цього одержувача.

Гуманітарна допомога, що надходить понад встановлені Кабінетом Міністрів України обсяги, підлягає оподатковуванню на загальних підставах.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.