Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Порядок визначення економічної ефективності експорту та імпорту товарів. Порядок розрахунку показників ефективності

Визначення показників економічної ефективності експорту імпорту товарів можна проводити із застосуванням декількох підходів щодо оцінки прибутковості зовнішньоекономічних договорів. Розглянемо оцінку ефективності за:

• показниками економічної ефективності експорту та імпорту;

• співвідношенням цін як експортованих, так і імпортованих товарів на внутрішніх і зовнішніх ринках;

• системою показників конкретного зовнішньоекономічного договору.

Для оцінки економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства варто використовувати методику, викладену в підручнику Т.Миролюбової "Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки".

За методикою Т. Миролюбової розраховуються показники економічної ефективності експорту та імпорту товарів: Е1 (загальний), Е2, Е3, Е4. Використовуючи ці показники, можна визначити, наскільки вигідна/невигідна та чи інша економічна операція.

Показник економічної ефективності експорту, в загальному плані розраховується таким чином:де Ое- гривневі надходження від експорту, що розраховуються шляхом обчислення валютного виторгу за курсом НБУ на день надходження можливого виторгу; Зі - повні витрати підприємства на експорт товару в гривнях.

Показники Е2, Е3,Е4 (тобто показники ефективності) розраховуються за наступними формулами:де Pе - обсяг експорту за внутрішніми середньорічними цінами у гривнях; Be- виробнича собівартість експортованих товарів у гривнях; Ке - середньорічна вартість основних виробничих оборотних фондів, які використовуються для виробництва експортної продукції в гривнях.

Показники Е1 (заг.), Е2, Е3, Е4 можна розраховувати:

- перед укладанням кожної експортної угоди з метою вибору оптимальних показників E1 (заг.), Е2, Е3, Е4 за умови, що Е1 > Е2.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.