Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Розрахунок економічної ефективності імпорту товарів виробничого призначення і товарів народного споживання

Для розрахунку цих показників варто визначити повну ціну споживання (Ц5) імпортних товарів виробничого призначення (Тп) за формулою:де Цп- контрактна вартість імпортних товарів виробничого призначення у гривнях; Ре - експлуатаційні витрати.

У разі використання товарів виробничого призначення вони розглядаються в таким чином:де Вм- вартість сировини і матеріалів на одиницю продукції встановлена на імпортні товари виробничого призначення (Тп); Вн - вартість енергоносіїв на одиницю виготовленої на Тп продукції в гривнях; Вр- вартість технічного обслуговування товарів виробничого призначення в гривнях; Вз- вартість запчастин для товарів виробничого призначення в гривнях; ЗП- зарплата працівникам, які обслуговують товари виробничого призначення (Тп) у гривнях.

На прикладі Ц5 та Цп розраховуються показники ефективності імпорту за наступними формулами:де О - обсяг продукції, виготовленої на імпортному Тп, за ринковими цінами у гривнях; Вімп. - витрати на імпорт даного імпортного Тп, включаючи контрактну вартість (Цп) з урахуванням митних платежів, які сплачуються при митному оформленні.

Формули (7)-(8) можна застосовувати під час аналізу результатів зовнішньоекономічної діяльності підприємства за попередній період та плануванні зовнішньоекономічної діяльності на майбутній період.

На основі показників Е3 та Е4, розрахованих за формулою (2), (4), можна зробити наступні висновки щодо економічної ефективності експорту: якщо Е>1, а Е2>Е3- експорт даних товарів для підприємства економічно вигідний, і варто шукати шляхи щодо збільшення експорту товарів. Показник Е4 свідчить про рівень ефективності товарів, при цьому перша частина формули (4) вказує, який відсоток від результатів експортного договору складає прибуток, а інша частина формули означає, скільки разів за визначений період

обертається авансований до експорту капітал. Таким чином, чим більшими є обидві частини формули (4), а отже, і величина Е4, тим вигідніший експорт відповідних товарів. Варто зазначити, якщо підприємство не є виробником експортованої продукції, а проводить її на внутрішньому ринку, то коефіцієнт Ке можна розрахувати, включаючи всі витрати підприємства за визначений період: орендна плата за приміщення, заробітна плата працівників, вартість (амортизаційні відрахування) комп'ютерної техніки та всі інші витрати підприємства.

Показники економічної ефективності імпорту можуть розраховуватися для двох основних груп товарів:

а) товари виробничого призначення;

б) товари народного споживання.

На основі показників, розрахованих за формулами (7) і (8), можна зробити наступні висновки:

- чим більше показник Е8 наближується до 1, тим ефективніший буде імпорт Тп.

На прикладі цього показника можна визначити перевагу товарів з урахуванням не лише його вартості, але й експлуатаційних витрат у майбутньому.

Показник Е7 може бути більшим за 1, тоді він визначає кількість Робленої за відповідним імпортним Тп на гривню витрат на його придбання.

При вивченні показників динаміки протягом декількох років можна зробити висновок щодо ефективного використання імпортного Тп.

Майже таким же способом визначається економічний ефект від використання товарів народного споживання. Він визначається за формулою:де Цр- ціна реалізації імпортних товарів народного споживання на внутрішньому ринку; Вімп. - витрати на імпорт товарів народного споживання, що включають їх контрактну вартість з урахуванням митних платежів, сплачених під час митного оформлення.

Величина Е9 характеризує прибуток від реалізації імпортних товарів народного споживання (ТНС). Вона може бути використана при укладенні договору їхньої покупки та під час планування та аналізу зовнішньоекономічної діяльності. Цю методику можна буде використовувати при аналізі ЗЕД підприємства за відповідний період, а також при здійсненні економічного обгрунтування деяких пропозицій під час укладення зовнішньоекономічної угоди купівлі-продажу товарів, а також при плануванні купівлі-продажу на майбутній період.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.