Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Розрахунок показників економічної ефективності зовнішньоекономічних договорів за співвідношенням цін на внутрішньому і зовнішньому ринках

Ряд методик оцінки ефективності зовнішньоекономічних договорів враховує вплив цін на експортні та імпортні товари. Разом з тим кожна сторона, що бере участь у зовнішньоекономічному процесі,

одержує прибуток, пропорційний розміру вигод, наданих іншою стороною торгової угоди.

Застосування цих методик передбачає наступні цикли обороту:

- купівля товарів на внутрішньому ринку з метою продажу за кордон;

- продаж цих товарів за кордоном;

- купівля товарів за кордоном з метою продажу їх на внутрішньому ринку;

- продаж придбаних за кордоном товарів на внутрішньому ринку.

При аналізі використовуються такі позначки:

Р- одиниці експортованого товару, закупленого в обсязі х на внутрішньому ринку в гривнях;

Рі - одиниці експортованого товару на зовнішньоекономічному ринку;

П- ціна одиниці імпортованого товару, що продається на внутрішньому ринку;

Пі - ціна одиниці імпортованого товару на зовнішньоекономічному ринку;

L - курс обміну іноземної валюти.

Використовуючи елементи математичного аналізу, можна шляхом пересування відповідних рівнянь і проведенням Диференційованого підходу до обсягу експортних та імпортних товарів отримати наступні співвідношення:Аналізуючи формулу (10), можна зробити висновок, що для забезпечення прибутковості операцій з експорту або імпорту курс валют експортованого товару Р/Рі не може перевищувати номінальний

курс L, а для імпортованого товару співвідношення П/Пі має бути меншим від номінального курсу обміну іноземної валюти. Слід звернути увагу і на те, що в разі необхідності оцінки зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу товарів, (10) можна представити у виді двох формул:При цьому формула (11) дозволяє зробити оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності під час підписання договору в процесі покупки товару на зовнішньому ринку, а (12) - імпорту товару на внутрішній ринок. Співвідношення (11) і (12) свідчать про прибутковість експортно-імпортного договору.

А якщо зробити оцінку наступних формул:то після розрахунку можна зробити висновок, що в цьому випадку договір як з експорту, так і з імпорту може спричинити максимальні збитки і банкрутство підприємства. Таким чином, формула дозволяє зробити оцінку як бартерного зовнішньоекономічного договору, так і договору купівлі - продажу (11-12].

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.