Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Оцінка ефективності імпортних операцій

Оцінка ефективності імпортних операцій має проводитись на етапі підготовки і укладення угоди на імпорт товару відповідної групи, враховуючи такі види платежів при митному оформленні:

- митні збори;

- мито;

- акцизний збір;

-ПДВ.

Причому митний збір стягується у відсотках до митної вартості партії товару: при цьому, якщо митна вартість знаходиться в межах 100-1 000 $, стягується 5 % від цієї вартості; при митній вартості понад 1 000 $ - 0,2 % від вартості, але не більше еквівалента 1 000 $.

Мито нараховується згідно постанови Кабінету Міністрів України (див. тему 8 даного посібника).

Розглянувши порядок розрахунку митних платежів при імпорті товарів в Україну, можна оцінити ефективність зовнішньоекономічного договору:де: В - митна вартість товару; 3 - сума збору; М - мито; Саз - сума акцизного збору; Спдв - сума ПДВ; Вв- вартість партії товару на внутрішньому ринку України.

Якщо В+3+М+Саз+Сндс < Вв, то результати договору в цьому випадку мають позитивну ефективність. Якщо ж знак зміниться (>), тоді зовнішньоекономічна операція стає збитковою.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.