Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Поняття механізму соціального управління

Незважаючи на фундаментальність і важливість поняття "механізм управління" до останнього часу не вироблено сталого визначення цього поняття й немає єдиного підходу до визначення Його складових елементів. Усе це виявляє аналіз праць фахівців з державного та соціального управління.

Такий аналіз слід розпочати з визначення поняття "механізм". Його використовують у таких основних значеннях: 1. Внутрішня будова машини, прилада, апарата, яка приводить їх до дії. 2. Система, пристрій, які визначають порядок будь-якого виду діяльності. 3. Сукупність проміжних станів або процесів будь-яких явищ.

До питання про механізм соціального управління різні вчені підходять по-різному: одні виділяють компонентно-концептуальні елементи в цьому механізмі, інші - компонентно-ситуаційні елементи, треті - ототожнюють механізм управління з управлінням узагалі, тобто включають у поняття "механізм управління" все управління (статику і динаміку). Також існують інші позиції.

Більшість вчених визначають основною рисою соціального управління наявність специфічного механізму його здійснення.

Механізм соціального управління може бути визначений як взята в єдності система елементів, за допомогою якої забезпечується результативний управлінський вплив на процес управління в соціальній системі.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.