Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Основні види прогнозів

Експертне прогнозування

Широко розповсюдженим є експертне прогнозування. Експертне прогнозування передбачає залучення у процес прогнозування групи людей, які виконують роль експертів. Керівництво може звертатися до них з питанням про те, як вони оцінюють можливості організації у майбутньому. Потім підсумовують їх прогнози і знаходять середнє значення можливостей. Якщо мова йде про ухвалення рішення на основі даного прогнозу, то вибір між внесеними пропозиціями керівник здійснює самостійно або на основі голосування Незалежно від специфіки прогнозу, такий підхід заснований на суб'єктивних думках групи фахівців. За допомогою цього методу прогнозування може бути вирішена велика частина проблем, котрі виникають при розробці прогнозів.

Основна перевага цього підходу в тому, що прогноз складається у короткий термін і містить широкий спектр думок із спірних питань та відображає оцінку стороннього спостерігача. До недоліків можна зарахувати можливу високу вартість послуг експертів, крім того, суб'єктивна думка іноді може бути помилковою, навіть якщо її висловлює експерт.

Прогноз сценаріїв

Під час розробки управлінських рішень широко застосовується прогноз сценаріїв, котрий дає можливість оцінити найбільш імовірний хід розвитку подій і наслідки прийнятих рішень.

Розроблювані фахівцями сценарії розвитку ситуації дають змогу з тим чи іншим рівнем вірогідності визначити можливі тенденції розвитку і взаємозв'язку між діючими факторами, сформувати картину можливих станів, до яких може прийти ситуація під впливом тих чи інших впливів.

Професійно розроблені сценарії більш повно і чітко визначають перспективи розвитку ситуації як за наявності різних керівних впливів, так і за їх відсутності.

З іншого боку, сценарії очікуваного розвитку ситуації дають змогу вчасно усвідомити небезпеки, до яких можуть призвести невдалі управлінські впливи або несприятливий розвиток подій.

Державний діяч, котрий займає відповідальну посаду, і митник, який здійснює митний контроль та оформлення під час прийняття важливих рішень, як правило, намагаються вгадати можливий сценарій розвитку подій для того, щоб прийняти рішення, котре забезпечить успіх або не призведе до небажаних наслідків.

Прогноз сценаріїв передбачає створення технологій, котрі забезпечують більш високу імовірність вироблення ефективного рішення і зведення очікуваних втрат до мінімуму.

Як правило, декілька можливих сценаріїв розвитку ситуації більш інформативні, ніж один єдиний сценарій, і сприяють прийняттю більш ефективних рішень.

Використання спеціальних програм для комп'ютерів, а також датчиків випадкових чисел з подальшим відсіканням неможливих ситуацій для генерування альтернативних варіантів сценаріїв розширює обрій аналізу можливих у майбутньому ситуацій.

Розробка широкого спектра варіантів розвитку ситуації повніше визначає критичні ситуації для прийняття рішень, а також можливі наслідки альтернативних варіантів рішень з метою їх зіставлення і вибору найбільш ефективного.

Професійно розроблений і періодично коригований прогноз - невід'ємна складова процесу вироблення та прийняття важливих управлінських рішень.

Технологічне прогнозування

Технологічне прогнозування підрозділяється на дослідне (іноді його ще називають пошуковим) і нормативне.

В основу дослідного прогнозування покладено орієнтацію на можливості установлення тенденцій розвитку ситуацій (реалізація потреб і цілей) на підставах прогнозу розвитку технології (засобів і можливостей) організації.

У рамках технологічного прогнозування зважуються завдання прогнозів у галузі реалізації та розвитку митної політики.

Однією з головних проблем точності й ефективності прогнозів є максимально корисне сполучення методів дослідного і нормативного прогнозування.

Наприклад, для дослідного прогнозування характерне використання таких методів:

— екстраполяція;

— моделювання;

— метод історичної аналогії;

— написання сценаріїв;

— інші методи точних емпіричних даних, що базуються на аналізі.

Під час використання методів дослідного прогнозування перевага віддається кількісній інформації. Використання якісної (некількісної) інформації в дослідному прогнозуванні також можливе.

Основними методами, котрі використовуються при нормативному прогнозуванні є, у першу чергу, методи Паттерн, Делфі, Ґлушкова, Поспелова тощо.

До основних методів, що використовуються у дослідному прогнозуванні, належить екстраполяція тимчасових рядів - статистичних даних про певний об'єкт. Екстраполяційні методи ґрунтуються на припущенні про те, що зростання, котре мало місце в минулому, бережеться і в майбутньому, з урахуванням виправлень через можливий ефект насичення і стадій життєвого циклу об'єкта.

Для реалізації доцільно вибрати проект, котрий має найбільшу цінність.

Ми окреслили основні види і методи прогнозування, які можуть використовуватися для організації ефективного управління в митній службі України.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.