Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Поняття і сутність контролю в митній службі

Науковці досліджували контроль за різними аспектами і розглядали його переважно як функцію управління, як органічний елемент функції управління, як зворотний зв'язок в управлінні, як спосіб забезпечення законності, як стадію управлінського циклу, як правову форму діяльності, як діяльність державних органів, як процес аналізу результатів керівних впливів і як спосіб впливів суб'єктів державного управління на об'єкти, як стадію реалізації кожної управлінської функції, як тип відносин, як джерело прийняття рішення, фактор оптимізації та кореляції інших функцій управління.

Усі ці поняття контролю є характеристикою одного й того ж процесу контролю як перевірочної діяльності, тільки в різних аспектах. Такий підхід до питання багатогранності контролю пояснює різноплановість підходу науковців до всіх його проявів та й узагалі велику увагу до нього.

Отже, контроль можна визначити як діяльність з постійної перевірки відповідності якостей, станів та функціонування об'єкта контролю, визначення результатів виконання управлінських рішень, виявлення допущених відхилень від відповідних нормативних установлень (законів, стандартів, наказів тощо) та принципів організації, необхідна для підвищення ефективності діяльності митної служби.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.