Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Архітектура ЄАІС ДМСУ

Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби України складається з різноманітних елементів, що відіграють ключову роль у вирішенні завдань митної служби.

Пріоритетні митні інформаційні технології, реалізовані ЄАІС у митних органах усіх рівнів (Департамент інформаційних технологій та митної статистики, центральний апарат, департаменти і управління центрального апарату, митниці, митні пости), розділені на 5 основних підсистем:

1) автоматизована підсистема митного оформлення;

2) митна адміністративно-правова підсистема;

3) митна підсистема інформаційної безпеки;

4) митна зовнішня інформаційна підсистема;

5) митна телекомунікаційна підсистема .

Автоматизована підсистема митного оформлення

Автоматизована підсистема митного оформлення охоплює безпосередньо діяльність митних органів за двома основними напрямками: торгового й неторгового оборотів - і вирішує завдання автоматизації процесів:

- оформлення ВМД;

- обліку і контролю транзиту й переміщення вантажів по території України;

- обліку й контролю перебування товарів на ліцензійних і митних складах;

- обліку й контролю зворотного ввезення-вивезення майна інофірм, представництв і виставок;

- обліку пасажирських декларацій;

- обліку й контролю поштових відправлень;

- обліку автомобілів та інших транспортних засобів;

- обліку й контролю несупроводжуваного багажу;

- опрацювання даних комерційних операцій (електронний обмін інформацією з учасниками зовнішньоекономічної діяльності).

Митна адміністративно-правова підсистема

Адміністративно-правова підсистема забезпечує управління митними органами на всіх рівнях реалізації, контроль і дотримання законності під час автоматизованого митного оформлення. Основним завданням підсистеми є автоматизація процесів:

- боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил;

- тарифного регулювання й управління;

- експортно-імпортного контролю;

- антидемпінгового й антимонопольного контролю;

— фінансово-валютного контролю;

- оперативної служби;

— бюджетного фінансування;

- збирання коштів у бюджет;

— кадрової служби;

- статистичної служби;

- правової та нормативної служби;

- канцелярії та контролю документопотоку;

— матеріально-технічного забезпечення.

Митна підсистема інформаційної безпеки

Підсистема інформаційної безпеки забезпечує контроль і оперативне управління функціонуванням системи в цілому. Основні завдання:

- забезпечення безпеки ЄАІС;

- поділ рівнів привілеїв і доступу до системи;

- доступ до системи за паролем;

- контроль доступу до системи;

— контроль логічного стану системи;

— контроль і управління цілісністю системи;

- статистика роботи системи.

Митна зовнішня інформаційна підсистема

Зовнішня інформаційна підсистема забезпечує обмін необхідною інформацією з іншими організаціями України, іноземними державами й міждержавними організаціями, установлює необхідний рівень повноважень доступу і підтримує його.

Митна телекомунікаційна підсистема

Митна телекомунікаційна підсистема також є базовою транспортною системою, контролює маршрутизацію і роботу запитів (отримання повідомлень у глобальній мережі в on-line режимі та передачу повідомлень в off-line режимі електронної пошти).

Підсистема забезпечує:

- цілодобову роботу центрального поштового відділення в ДІТМС;

- роботу підрозділів ДІТМС, митних установ і центрального апарату виділеними, цифровими, а також супутниковими каналами зв'язку;

- цілодобову адресацію, маршрутизацію й доставку повідомлень у глобальній відомчій обчислювальній мережі митної служби у режимі реального часу;

- підтримку найбільш поширених протоколів мережного обміну (TCP/IP, IPX/SPX);

- підтримку поштових функцій з використанням існуючих стандартних протоколів обміну (в експлуатації знаходиться система електронної пошти сс: Mail);

- транспортний рівень для підсистем автоматизованого митного оформлення, митної адміністративно-правової підсистеми, митної зовнішньої інформаційної підсистеми;

- можливість підключення до міжнародних обчислювальних мереж (INTERNET та ін.);

- підтримку WEB-технологій.

Хоча ЄАІС реалізована на сучасній технічній і програмній базі, однак окремі складові вимагають модернізації.

Елементи ЄАІС визначають основні види її функціонування: кадрове, технічне, програмне, інформаційне, нормативно-правове.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.