Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Складові частини безпеки держави та митної служби, їх співвідношення

Головна мета державного управління - баланс інтересів трьох учасників процесу забезпечення безпеки: держави, організації, людини.

Будь-яка наука провадить дослідження, ідучи або від простого до складного або, навпаки, від складного до простого. Дослідження безпеки провадяться від простого до складного. Установлюються природні зв'язки між безпекою особи та організації, організації та регіону, регіону і держави. Для кожної зі складових забезпечення безпеки певною мірою відрізняється. Так, безпека особи (працівника митної служби) залежить від певних умов, зокрема заробітної плати або пенсії, рівень якої має забезпечити продовольчу, медичну, кримінальну, побутову, цінову та деякі інші різновиди безпеки кожному мешканцю країни. Крім того, кожна організація створює і забезпечує додаткові різновиди або вищий рівень забезпечення безпеки своєї та своїх працівників, наприклад: соціальну, правову, організаційну, медичну, психологічну тощо.

Усі рівні забезпечуються відповідними заходами, які повинна використовувати державна влада та власними зусиллями згаданих складових частин. Виходячи із засад науки про надійність, безпека оцінюється станом безпеки найменш захищеного ланцюжка (наприклад, на рівні особи - станом пенсіонерів з мінімальним рівнем

пенсії).

Безпека організацій складається з безпеки окремих членів організації (тобто з безпеки особи — працівника організації) та із забезпечення безпеки самої організації (таких напрямків, як психологічна та психічна безпека, що пов'язано з необхідністю плідного співіснування, колективної безпеки тощо).

Кожен вищий рівень безпеки має забезпечувати нижчому рівню відповідну безпеку. Організація мусить забезпечувати безпеку кожному з її членів, а держава має забезпечувати безпеку як організації, так і особи.

Усі засоби та заходи безпеки оцінюються за результатами, які, у свою чергу, визначаються їх відповідністю значенням критичних обмежень. Тобто безпека особи, організацій, регіонів та держави має єдину за методологією систему оцінки їх досягнення та єдині параметри: поріг чутливості, поріг вразливості, поріг розпаду і стан спокою. На різних рівнях безпека відрізняється лише за масштабами вимірів та деякою специфікою.

Кримінальна безпека, до складу якої входять прояви корупції та організованої злочинності, має різний за масштабом прояв і значення для безпеки держави, організації та особи. Скажімо, такий різновид криміналу, як шантаж, для людини зветься рекетом, для держави - тероризмом.

Екологічна безпека особи має меншу кількість обмежень, ніж держави, оскільки навколишнє середовище впливає не лише на людину, а й на матеріали, сировину та інше, що погіршує стан забезпеченості ресурсами, знижуючи захищеність держави, але на безпеку особи це може не впливати.

Різниця в масштабах відбивається в тому, що кожен об'єкт безпеки має відповідний рівень у Системі критичних обмежень.

Рівень критичних обмежень безпеки держави має забезпечувати відповідний рівень безпеки всім її складовим частинам.

Ми вивчаємо безпеку митної служби.

Слід розглянути виділені раніше три логічні схеми управління митною службою (див. 2.2.), за допомогою яких розкриваються різні рівні безпеки. Перша схема - зовнішнє управління стосовно митної служби. Друга - управління митних органів суспільними процесами. Головною метою організації ефективного управління за цими двома схемами є забезпечення безпеки України та світового співтовариства (зовнішня безпека).

Третя - внутрішнє управління в системі митної служби, тобто забезпечення організації та функціонування системи. Головною метою організації ефективного управління в системі є забезпечення безпеки системи митної служби (внутрішня складова безпеки) як складової безпеки України та світового співтовариства.

При цьому об'єктами забезпечення безпеки є співробітники, служби, підрозділи, органи та діяльність підрозділів або окремих співробітників.

Особливість митної служби полягає в тому, що вона, по-перше, є важливим елементом у забезпеченні економічної безпеки держави, по-друге, повинна дбати про власну безпеку для ефективного забезпечення економічної безпеки України.

Усі різновиди безпеки тісно пов'язані між: собою, від рівня безпеки працівника залежить рівень безпеки митної служби, суспільства та держави і навпаки, безпека держави і суспільства створює умови безпеки для митної служби та окремих її працівників на рівні особистої безпеки.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.