Курило Т.В. Митне право України (2007)

Сертифікація товарів при митному оформленні

З метою реалізації єдиної технічної політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, захисту інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції для життя, здоров'я і майна громадян, охорони навколишнього середовища в Україні 10.05.93 р. ухвалено Декрет КМУ "Про стандартизацію і сертифікацію".

Декрет передбачає сертифікацію імпортної продукції, що переміщується через митний кордон України з метою її подальшої купівлі-продажу або обміну (див. тему 1.6.).

Порядок ввезення на митну територію України продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації, запроваджується наказом Держстандарту. Він застосовується до продукції, що імпортується та включена до відповідного переліку товарів, розробленого Держстандартом та є об'єктом купівлі-продажу або обміну.

Об'єктами сертифікації є:

=> продукція, яка ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам або відповідає аналогічному продукту;

=> продукція, яка ввозиться в Україну і не відповідає чинним в Україні нормативним документам, але має позитивний висновок санітарно-гігієнічної експертизи МОЗ України. Обов'язково сертифікація продукції в Системі УкрСЕРПО здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей та охорони довкілля.

Усі роботи з сертифікацією проводяться з заявником на договірних підставах. Для проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО заявник подає до акредитованого органу заявку та митну декларацію МД-2 з відміткою митниці - для імпортної продукції. Термін розгляду заявки - 15 днів. Документами, що засвідчують відповідність характеристик товару нормам Держстандарту та надають право на випуск товару у вільний обіг в Україні, є сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання.

У разі відмови уповноваженого органу видати сертифікат відповідності товару (продукції) свідоцтво про визнання іноземного сертифіката товар (продукція) має бути вивезено за межі України.

Постановою КМУ "Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації на Україні" від4листопада 1997року№ 1211 визначено механізм митного оформлення імпортних товарів, що піддягають обов'язковій сертифікації в Україні, при ввезенні на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності з метою їхнього продажу або обміну.

Згідно із цим Порядком, обов'язковій сертифікації не підлягають товари, що ввозяться:

=> як дарунок;

=> у режимі тимчасового ввезення;

=> як гуманітарна і технічна допомога;

=> як інвестиції до статутного фонду учасників господарської діяльності або на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність;

=> для проведення виставок;

=> у режимі реімпорту;

=> на митні ліцензійні склади;

=> у режимі імпорту для подальшого реекспорту.

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с