Курило Т.В. Митне право України (2007)

Митне оформлення інвестиційної діяльності

З метою забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності держава регулює здійснення інвестиційної діяльності.

Основними правовими актами, які регулюють інвестиційну діяльність в Україні - це Закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування"інвестиціями визнаються усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької й Інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути:

=> кошти, цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери;

=> рухоме і нерухоме майно (дома, спорудження, устаткування й інші матеріальні цінності);

=> майнові права. Що випливають з авторського права, досвід й інші матеріальні цінності;

=> сукупність технічних, технологічних, комерційних й інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації того або іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

=> права користування землею. Ресурсами, будинками, спору, дами, устаткуванням, а також інші майнові права; інші цінності. Іноземним інвесторам держава надає пільгові умови для здійснення капіталовкладень. Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом.

Для отримання пільги щодо оплати ввізного мита необхідно провести митне оформлення іноземної інвестиції з використанням простого векселю на суму ввізного мита, що дає відстрочку по сплаті платежу, але не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізного мита ВМД. Цей термін використовується суб'єктом на отримання необхідних документів від державних органів, які підтверджують підставу для наданих пільг. Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя.

Підставою для митного оформлення іноземної інвестиції повинні бути:

* статутні документи підприємства з іноземними інвестиціями, якими передбачено формування статутного фонду з іноземною інвестицією;

* виданий підприємством простий вексель на суму ввізного мита з відстроченням платежу не більше як на 30 календарних днів з дня оформлення ВМД на імпорт товару.

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с