Курило Т.В. Митне право України (2007)

Митне оформлення бартерної діяльності

Слово "barter" у перекладі з англійської означає "товарообмін, мінова торгівля", "міняти, обмінювати". Бартер - це обмін товарами у процесі торгівлі.

* Бартерна операція у галузі ЗЕД - це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів, що імпортуються та загальна вартість товарів, що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в іноземній валюті. Оцінка товарів за бартерними договорами здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій.

Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення ВМД на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. Перевищення строку (90 днів) ввезення товарів, допускається за наявності у суб'єкта ЗЕД України разового індивідуального дозволу, Що видається Міністерством економіки України.

Органи ДМСУ здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи Державної податкової служби про порушення строків надходження товарів.

Порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожен день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг).

Використана література: Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с