Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Організація митної справи в Україні

Стаття 1 Закону «Про митну справу України» дає таке визначення поняття «митна справа»: «Митна справа України включає в собі встановлення порядку й організацію переміщення через митний кордон України товарів і предметів, обкладання митом, оформлення, здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики в Україні».

Однак це формулювання не досить повне і тому в ст. 1 Митного кодексу України Верховна Рада України дає це поняття в такій редакції: «Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з установленням мита і митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики складають митну справу».

Митна справа в Україні розвивається в напрямку гармонізації й уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами і стандартами.

Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему і здійснює митне регулювання на своїй території.

Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законами України і міжнародних договорів України. Україна може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи.

Територія України, у тому числі території штучних островів, установок і споруджень, створюваних в економічній (морський) зоні України, над якими Україна має виняткову юрисдикцію стосовно митної справи, складає єдину митну територію.

Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном

України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою частиною митного кордону України.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.