Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Функції митної служби

Рух у напрямку відкритості економіки пов'язаний з виникненням багатьох проблем, однією з яких є проблема економічної безпеки держави, тобто визначення оптимальних умов взаємодії зі світовим господарством.

Відповідно до національного законодавства кожна держава самостійно здійснює функції по захисту економічного суверенітету в різних сферах, це, у першу чергу:

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.