Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Органи державного регулювання митною справою

Регулювання митною справою здійснюють вищі органи державної влади і управління України.

Головні напрямки митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мита і умови митного обкладання; спеціальні митні зони і митні режимина території України; перелік товарів, експорт, імпорт і транзит яких через територію України забороняється, визначаються Верховною Радою України.

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; установлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності міністерств, державних комітетів і відомств України з питань митної справи; проведення переговорів і висновок міжнародних договорів України по митних питаннях у випадках, передбачених законами України; представлення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюються Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноваженим органом державного керування в галузі митної справи є Державна митна служба України.

Державна митна служба України і територіальні митні управління, митниці та інші митні установи становлять систему органів керування митною справою. На них покладається безпосереднє здійснення митної справи.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.