Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Діяльність митних органів України на сучасному етапі

29 листопада 1996 року була роздана ГТСУ, що діє й понині. На 01.01.2003 в українській митній службі діяло 10 регіональних митниць, 41 митниця і 137 митних посад, що забезпечують контроль більш ніж 8000 км кордону. Щодоби кордон перетинає понад 190 000 громадян і 50 000 одиниць транспорту. На тлі цих показників проаналізуємо діяльність ГТСУ, виходячи з покладених на неї функцій.

Саме митники і ГТСУ стосовно суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності стають тим ланцюжком контролюючих органів, що не тільки стежать за дотриманням правил переміщення товарів і вантажів через митний кордон України, а й надають різну допомогу вітчизняним товаровиробникам в їхніх спробах вийти на світовий ринок. Незважаючи на визначені недоліки в розробці й удосконаленні правового поля, в якому діє ГТС, і деякі труднощі в організації її функціонування, служба, що існує сьогодні, дійсно динамічно організована і досить ефективна, здатна вирішувати складні завдання, що ставлять перед нею життя і розвиток нашої економіки, про що й говорять наступні цифри.

У 2003 році зусилля митних органів зосереджувалися на виконанні задач з удосконалювання митної справи, забезпечення повноти стягування податків і зборів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій і своєчасності їхнього перерахування в Державний бюджет, посилення боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, запобігання корупційним явищам.

Система митних органів України не залишається сталою, а знаходиться в постійній динаміці, оскільки за результатами своєї діяльності постійно реформується відповідно до сучасної промислової і транспортної інфраструктури України, актуальними товарними і транспортними потоками.

Протягом року було ліквідовано 2 митниці і 13 митних посад. З метою удосконалювання керування митними органами З митниці були підпорядковані іншим регіональним митницям.

Протягом 2003 року впроваджено два етапи захисту результатів митного оформлення від підробок документів, що пред'являються митницям під час переміщення через митний кордон товарів і предметів, транспортних засобів індивідуального користування, валюти і цінностей.

Протягом 2003 року здійснена підготовка необхідних нормативно-правових актів для введення в експлуатацію програмно-інформаційного комплексу з контролю за доставкою вантажів і загалом нової системи контролю за доставкою. Пропуск вантажів на митну територію України здійснюється тільки після перевірки наявності взятого на облік митними органами суб'єкта ВЕД у Центральній базі даних Держмитслужби.

Нова система контролю передбачає закінчений цілісний цикл: надання заявки в митницю призначення — пропуск вантажу — доставка в митницю призначення — митне оформлення відповідно до обраного режиму.

У 2003 році Держмитслужбою застосовувалися жорсткі заходи впливу до автоперевізників — порушників митного законодавства. За порушення положень Конвенції МДП 28 українських і 19 іноземних автоперевізників тимчасово позбавлені права користуватися положеннями Конвенції, тобто перевозити вантажі із застосуванням книжки МДП.

Державна митна служба України перерахувала в Державний бюджет 2003 року 14 043,8 млн. грн. податків і зборів. Це — 112,7 % річного завдання, визначеного для митних органів (бюджетне завдання на 2003 рік — 12 461,0 млн. грн.) і на 4103,8 млн. грн (на 41,3 %, або в 1,4 разу) більше, ніж за минулий рік. У 2002 році в бюджет було перераховано 9940,0 млн. грн (мал. 2.7).

Ріст платежів пов'язаний зі збільшенням товарообігу і застосуванням заходів для підвищення ефективності роботи, посиленням контролю за вірогідністю декларування товарів.

У результаті посилення контролю правильності визначення митної вартості імпортних товарів протягом 2003 року загальна митна вартість збільшена майже на 3 млрд. грн. У підсумку збільшився вартісний показник імпорту, тобто статистична цифра імпорту і база оподатковування.

Керівництвом приділялася особлива увага боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил. У взаємодії з Держкомкордоном, МВС, СБУ і ГНА Держмитслужба брала участь у заходах з перекриття каналів надходження в Україну контрабанди, припинення порушень діючого законодавства суб'єктами ВЕД при здійсненні експортно-імпортних операцій.

За 2003 рік порушено 434 кримінальні справи про контрабанду на суму понад 428 млн. грн, а також 39 тис. 931 адміністративна справа про порушення митних правил на суму понад 881 млн. грн.

Митники затримали під час спроби незаконного переміщення через митний кордон України понад 80 тис. літрів спирту (256 випадків), понад 148 тис. літрів горілчаної продукції (879 випадків), понад 21 тис. одиниць побутової техніки (460 випадків), близько 31 тис. компакт-дисків (87 випадків), понад $3 млн. (4 тис. 34 випадки), понад 65 кг маріхуани, а також припинили 350 спроб незаконного вивозу предметів, що представляють історичну і культурну цінність.

Діяльність Державної митної служби України в 2003 році була зосереджена на реалізації пріоритетних завдань:

— виконанні актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів України,

— контролі за дотриманням законності під час митного оформлення, забезпеченні повноти стягування податків і зборів у Державний бюджет України, '

— протидії контрабанді і митним правопорушенням,

— реалізації й удосконалюванні нормативно-правового регулювання митної справи, управлінської діяльності, кадрового забезпечення,

— розвитку митної інфраструктури і розвитку міжнародного митного співробітництва.

У 2003 році впроваджена на постійній основі нова спрощена технологія митного і прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що дасть можливість поступово перейти до проведення контрольних операцій на рівні практики роботи органів прикордонного і митного контролю Євросоюзу.

Зараз фахівці Держмитслужби працюють над проектом постанови, прийняття якої дозволить їй поступово формувати «білий список» лояльних до закону суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і перелік переміщуваних ними товарів, до яких буде застосовуватися спрощений порядок митного оформлення і контролю. Це, у свою чергу, буде спонукувати підприємців до більш відкритої і чесної діяльності.

Також створене центральне бюро аналізу ризиків, головною задачею якого є створення системи цілеспрямованого митного контролю. У перспективі передбачається проведення митними органами повноцінного пост-аудита зовнішньоекономічних операцій.Митна служба разом з іншими державними органами провели роботу з підготовки нормативних актів, необхідних для забезпечення реалізації положень нового Митного кодексу України. Вона підготувала 45 правових актів Кабінету Міністрів України, з яких видано 44 і 1 знаходиться на розгляді. Також було видано 25 наказів Держмитслужби.

Підрозділами власної безпеки Держмитслужби проводилися заходи щодо посилення оперативного контролю за митним оформленням пасажирів і вантажів, переміщуваних через митний кордон України, забезпечення своєчасного і повного внесення суб'єктами ВЕД і фізичними особами всіх платежів і засобів, що підлягають зарахуванню в Держбюджет. З цією метою створена і функціонує Оперативна митниця зі штатною чисельністю 65 працівників

З метою недопущення прийняття на роботу в митні органи випадкових осіб або осіб, що виношують злочинні наміри, організовано поглиблене вивчення у взаємодії з правоохоронними органами зведень про кандидатів на вакантні посади.

Протягом року вжито заходи для підвищення рівня ревізійної роботи з метою виявлення і запобігання порушень вимог діючого законодавства. Проведено роботу з реорганізації й створення інфраструктури відомчого контролю в митній системі, розроблені нормативні документи для врегулювання її оперативно-службової діяльності, налагоджені ділові контакти з Головним контрольно-ревізійним управлінням та відповідними правоохоронними органами.

Управлінням проведені комплексні перевірки оперативної службової і ревізії фінансово-господарської діяльності всіх регіональних митниць. Аналіз матеріалів перевірок показав, що робота перевірених митних органів в основному налагоджена, забезпечує виконання поставлених перед ними завдань.

У центрі уваги керівництва Служби постійно знаходилися питання облаштованості державного кордону.

Аналіз фінансових результатів роботи Служби з реалізації майна, що переходить у власність держави, показав, що у 2003 році митними органами здійснено розпорядження майном на суму 24 млн. грн. Перераховано в Держбюджет коштів, отриманих від реалізації зазначеного майна, у сумі 10,5 млн. грн. Передано безкоштовно майно органам соціального забезпечення, установам охорони здоров'я, освіти на суму 4,7 млн. грн.

Відповідно до покладених на Держмитслужбу повноважень протягом 2003 року здійснювалася перевірка вірогідності сертифікатів про походження товарів з України по запитах митних органів іноземних країн. Така перевірка проведена і щодо 160 сертифікатів на українські товари, експортовані в країни Європейського Союзу (130 сертифікатів) і Росію (30 сертифікатів). За результатами перевірки визнано недійсними 4 експортних сертифікати.

Оперативність проведення перевірки і надання вичерпної інформації з боку Держмитслужби на запити митних органів країн ЄС запобігали скасуванню тарифних преференцій ЄС у відношенні українського експорту, походження якого країнами ЄС піддано перевірці, а також створювали сприятливі умови для доступу українських товарів на зовнішні ринки країн ЄС.

З метою забезпечення контролю по дотриманню установлених вимог при застосуванні тарифних преференцій на товари, ввезені на митну територію України на умовах вільної торгівлі, митними органами здійснюється перевірка вірогідності преференційних сертифікатів, що використовуються для підтвердження походження таких товарів.

Протягом року митними органами було перевірено 13 тис. сертифікатів, з них 480 сертифікатів не відповідали установленим вимогам, для 1517 сертифікатів була необхідна наступна детальна перевірка, до проведення якої залучалися митні органи країн Балтії й уповноважених органів Російської Федерації.

За результатами такої перевірки 190 сертифікатів виявилися підробленими, з них на товари з країн Балтії — 122 сертифікати, на товари з Росії — 68 сертифікатів. В основному сертифікати фальсифікованого походження представлялися при митному оформленні таких товарів, як рибопродукція з Росії (40 сертифікатів), з Естонії (92 сертифікати), з Литви (8 сертифікатів), нафтопродукти з Естонії (22 сертифікати).

Аналізуючи фальсифіковані сертифікати, Держмитслужбою було прийняте рішення ввести суцільну перевірку сертифікатів з Естонії, Латвії і Литви на товари так званої групи ризику (рибопродукція і нафтопродукти).

Підготовлено матеріали для вступу в силу угод про співробітництво митних служб держав-учасниць СНД з питань затримки і повернення культурних цінностей, що незаконно вивозяться і ввозяться, про співробітництво і взаємодопомогу в митних справах держав-учасниць СНД при розгляді у Верховній Раді України, про порядок транзиту через територію держав-учасниць СНД.

Пророблено і погоджено документи, що містять основи і рамки налагодження роботи з виконання Стратегії інтеграції України в ЄС.

Питання протидії злочинності і правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності і митної справи залишаються в центрі уваги ГТСУ. У результаті проведених заходів протягом 2003 року митними органами проведене дізнання по 462 кримінальним справам і заведено майже 82 тисячі справ про порушення митних правил на загальну суму понад 1 млрд. 56 млн. гривень.

Аналіз діяльності свідчить, що число припинення правопорушень, контрабанди тощо росте з кожним роком і поряд з існуючими проблемами, недоліками фінансування і скороченням числа працівників митниці, показники ефективності їхньої діяльності ростуть. Однак, можливо, їхня діяльність ще не настільки ефективна, якщо звернути увагу на ту кількість недоброякісної продукції, що контрабандним шляхом потрапляє на вітчизняний ринок.

Зовнішня торгівля України росте швидкими темпами, причому збільшується як експорт, так і імпорт, але темпи росту експорту зростають швидше, ніж темпи росту імпорту, що позитивно позначається на економічній ситуації в державі. Проте митні органи перелічують грошові кошти в бюджет не тільки від стягування імпортних податків. Важливу роль тут відіграє і припинення правопорушень, контрабанди, що також позитивно позначається на економічній ситуації в державі. Таким чином, із загальною тенденцією зниження розмірів імпортного мита, що спостерігається, ростом імпорту й активною боротьбою з митними порушеннями, ми маємо позитивні результати в поліпшенні економічної ситуації в державі, якщо до цього додати ще й діяльність митних органів з припинення вивозу культурних та історичних цінностей.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.