Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Покупка іноземним партнером давальницької сировини в Україні і реалізація (вивіз) зробленої з неї готової продукції

Іноземний партнер може здобувати давальницьку сировину на території України за іноземну валюту і виробляти готову продукцію з наступним вивозом або продажем усередині країни. Період здійснення розрахунків не повинний перевищувати 90 днів.

Готова продукція, що зроблена з давальницької сировини на території України і вивозиться іноземним партнером, не обкладається експортним митом, податками і зборами (крім митних зборів), що можуть підлягати оплаті при експорті з України (акцизний збір при ввозі продукції також не платиться). Додатковою підставою для митного оформлення готової продукції є надання українським партнером митним органам копії контракту на придбання іноземним партнером давальницької сировини в Україні і банківської довідки про надходження іноземної валюти на рахунок українського партнера.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.