Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Вивіз давальницької сировини українською стороною за кордон і повернення в Україну готової продукції

У даному випадку давальницька сировина, не оподатковуване митом, податками і зборами, вивозиться на основі надання українським партнером митним органам письмового зобов'язання щодо повернення в Україну готової продукції або валютного виторгу протягом 90 днів від дати оформлення вивізної вантажної митної декларації. При поверненні готової продукції або валютного виторгу в повному обсязі письмове зобов'язання погашатається. В іншому випадку за кожний день заборгованості нараховується штраф у розмірі 0,3 % від вартості не завезеної продукції або неодержаного валютного виторгу (але не більше контрактної вартості не завезеної готової продукції).

Якщо давальницька сировина, що вивозиться, підлягає обкладанню митом, податками і зборами, їхня оплата виробляється шляхом виписки українським експортером простого векселя з відстрочкою платежу на період здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше 90 днів. Після закінчення цієї операції вексель погашається, мита, збори і податки не платяться.

Міністерство фінансів України може давати відстрочку на оплату векселя і погашення письмових зобов'язань.

За частину давальницької сировини або готової продукції, що використовувалися для оплати виконаної роботи, український замовник повинен платити мита, податки і збори, що здійснюються при бартерних операціях.

Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника і ввезена в Україну, звільняється від обкладання митом, податками і зборами (крім акцизних і митних зборів), що платяться при імпорті товарів, і не підлягає ліцензуванню і квотуванню.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.