Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Поняття і види митних режимів

Товари і транспортні засоби переміщаються через митний кордон відповідно до їхніх митних режимів.

Митний режим — це сукупність положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон України, для митних цілей.

Митний кодекс України містить загальний перелік видів митних режимів товарів і транспортних засобів:

1. Імпорт.

2. Реімпорт.

3. Експорт.

4. Реекспорт.

5. Транзит.

6. Тимчасовий ввіз (вивіз).

7. Митний склад.

8. Спеціальна митна зона.

9. Магазин безмитної торгівлі.

10. Переробка на митній території.

11. Переробка за межами митної території.

12. Знищення або приведення в непридатний стан.

13. Відмовлення на користь держави.

Роль і значення митних режимів дуже великі.

Митний режим установлює порядок переміщення товару через митний кордон залежно від призначення товару, умови перебування його на (поза) митній території, встановлює рамки, в яких може використовуватися товар, права й обов'язки особи, що переміщує товари, вимоги до товару, що поміщається під даний конкретний режим.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.