Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Характеристика митних режимів

Імпорт — митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обертання без обмеження терміну їхнього перебування на цій території і можуть використовуватися без яких-небудь митних обмежень.

Даний режим передбачає сплату мита, податків і зборів і дотримання заходів економічної політики.

Випущені у вільне обертання товари надходять у розпорядження будь-якої особи, що має на них майнові або немайнові права, знімаються з митного контролю і можуть бути поміщені під інший митний режим, якщо це передбачено законодавством.

Митний режим «імпорт» в основному відповідає надходженню в Україну товарів, закуплених за рубежем по контрактах. Існує ряд особливостей застосування даного митного режиму. У деяких зовнішньоекономічних схемах, таких як безоплатна передача товарів українським особам — гуманітарна і технічна допомога, — має місце режим імпорту зі звільненням від сплати визначених видів платежів. Разом з тим, у випадку дарунка товарів українській особі звільнення від сплати митних платежів не відбувається.

Реімпорт товарів — митний режим, відповідно до якого товари українського походження, вивезені раніше за межі митної території України відповідно до митного режиму експорту не пізніше встановленого законодавством терміну, ввозяться на митну територію України для вільного обертання на цій території

Товари можуть поміщатися під митний режим реімпорту будь-якою особою, незалежно від того, хто його вивозив.

Для поміщення товарів під митний режим реімпорту вони повинні одночасно відповідати таким умовам:

— походити з митної території України;

— ввозитися на митну територію України не пізніше ніж через 1 рік після їхнього вивозу (експорту) за межі митної території України;

— не використовуватися за межами України з метою одержання прибутку;

— знаходитися в тому самому стані, в якому були на момент вивозу, за винятком природного зносу або зменшення за нормальних умов транспортування і збереження.

Зазначені товари можуть також піддаватися операціям по забезпеченню їх збереженості, дрібному ремонту, упорядкуванню за умови, що вартість їх, обумовлена на момент вивозу, не збільшилася в результаті таких операцій.

При реімпорті товарів декларант сплачує митному органу суми ПДВ, що були повернені у зв'язку з експортом, або від яких товари були звільнені у зв'язку з експортом, а також акцизи по ставках, що діяли на момент вивозу товарів.

Поміщення товарів під розглянутий режим практикується при зворотному ввозі товарів, що знаходилися на консервації за рубежем. Експорт — митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обертання без зобов'язання про їхнє повернення на цю територію і без встановлення умов їхнього використання за межами митної території України

Експорт товарів здійснюється за умови сплати митних платежів, дотримання заходів економічної політики і виконання інших установлених вимог.

При експорті товари звільняються від податків або сплачені суми податків підлягають поверненню відповідно до податкового законодавства України.

Так, при експорті товарів безпосередньо підприємствами-виготовлювачами такі товари звільняються від сплати ПДВ і акцизів у порядку, обумовленому Державною податковою службою України, а при експорті іншими підприємствами сума сплачених ПДВ і акцизів повертається податковими органами після підтвердження митних органів.

При випуску товарів під митний режим експорту товари мають бути вивезені за межі митної території України в такому самому стані, в якому вони були на день прийняття митної декларації, крім змін стану товарів унаслідок природного зносу або зменшення за нормальних умов транспортування і збереження.

Як правило, режим експорту використовується при виконанні контрактів з постачання вітчизняної продукції за кордон. Експорт стимулює надходження валюти в країну, розвиток конкурентоздатних виробництв.

Реекспорт товарів — митний режим, відповідно до якого товари походженням з інших країн не пізніше встановленого законодавством терміну з моменту їхнього ввозу на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Реекспорт товарів допускається з дозволу митного органа, що представляється в порядку, установленому ГТС України.

Митне оформлення іноземних товарів, що вивозяться з митної території України відповідно до митного режиму реекспорту, здійснюється тільки з дозволу ГТС України і тільки у випадку забезпечення сплати мита і податків із внесенням належних сум на депозит митниці, в якій буде здійснюватися митне оформлення товарів.

Іноземні товари можуть вивозитися в режимі реекспорту, якщо:

1) митному органові наданий дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органа або органа, установленого міжнародним договором України, укладеного у встановленому законом порядку, на реекспорт товарів;

2) товари на реекспорт знаходяться в такому самому стані, в якому вони були на момент ввозу, крім зміни внаслідок природного зносу або зменшення при нормальних умовах транспортування і збереження;

3) товари на реекспорт не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;

4) товари на реекспорт вивозяться не пізніше ніж через 1 рік з дня їхнього ввозу на митну територію України.

Транзит товарів — митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщаються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони дії одного митного органа без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Даний режим забезпечує завантаження транспортних артерій країни, формування внутрішньої доданої вартості за рахунок перевезення товарів. А звільнення осіб від сплати мита і податків при його здійсненні стимулює розвиток транспорту та його інфраструктури.

З метою обліку переміщуваних по країні вантажів подається заява і виходить дозвіл митного органа на транзит товарів.

Дозвіл на транзит дає митний орган відправлення товарів. В окремих випадках, наприклад при транзиті підакцизних товарів, перевезених автотранспортом, дозвіл видається тільки після внесення належних коштів на депозит митного органа або пред'явлення банківської гарантії.

Існують умови поміщення товарів під митний режим транзиту — товар має залишатися в незміненому стані, крім змін унаслідок природного зносу або зменшення при нормальних умовах транспортування і збереження, і не використовуватися для якої-небудь мети, крім транзиту, не бути товаром, забороненим до переміщення через територію України.

Якщо в митних органів є сумніви, що перевізник товарів або транспортний засіб не можуть гарантувати нормальної доставки товарів, митний орган вправі допустити поміщення товарів під митний режим транзиту лише за умови належного устаткування транспортного засобу, застосування митного супроводу або перевезення товарів митним перевізником, забезпечення сплати мита і податків внесенням належних сум на депозит митного органа відправлення. Відповідальність за дотримання митних правил, усі виникаючі витрати несе перевізник товарів.

Тимчасовий ввіз (вивіз) — митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України або вивозитися за межі митної території України з обов'язковим поверненням цих товарів у незміненому стані, крім природного зносу й зменшення за нормальних умов транспортування.

Тимчасово ввезені (вивезені) товари підлягають поверненню в незміненому стані, крім зміни внаслідок природного зносу або зменшення за нормальних умов транспортування і збереження.

Розглянутий митний режим найчастіше заявляють під час возу/вивозу виставочних експонатів, рекламних матеріалів, багатооборотної тари, транспорту, що здійснює міжнародні перевезення, устаткування для науково-дослідних або навчальних цілей, якщо їхнє використання носить разовий характер і немає сенсу поміщати їх під режим випуску для вільного обертання.

ГТС України встановлює перелік категорій товарів, поміщення яких під митний режим тимчасового ввозу/вивозу не допускається. До них відносяться:

— витратні матеріали і зразки;

— харчові продукти, напої, включаючи алкогольні, тютюнові вироби, за винятком випадків тимчасового ввозу (вивозу) з рекламною або демонстраційною метою в одиничних екземплярах",

— товари з квотами, призначені для вивозу;

— промислові відходи.

Терміни перебування товарів під таким режимом установлюються ГТС України.

У день закінчення встановлених термінів неповернені тимчасово завезені (вивезені) товари повинні бути заявлені до іншого митного режиму або поміщені на склади тимчасового збереження, засновані митними органами.

Митний склад — митний режим, відповідно до якого завезені через межі митної території України товари зберігаються під митним контролем без стягування податків і зборів і без застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивозу за межі митної території України

Під режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком заборонених до ввозу на митну територію України і до вивозу з митної території України, а також в інших випадках, якщо це передбачено відповідними нормативними актами Забезпечення збереження товарів здійснюється шляхом використання спеціально виділеного й обладнаного приміщення — митного складу.

Митні склади розподіляються на типи за ступенем відкритості на відкриті й закриті. Відкриті призначені для використання будь-якими особами, закриті — суворо обмеженим колом осіб. За складом засновників митні склади поділяються на склади, засновувані митними органами, і склади, засновувані українськими особами. Склади, засновувані митними органами, у всіх випадках є відкритими. У випадку заснування митних складів українськими особами митний склад може бути як відкритого, так і закритого типу, і для його відкриття власникові необхідно одержати в митниці ліцензію на відкриття митного складу, що видається тільки при виконанні ряду умов у частині устаткування складу, площі, оплати зборів.

Митний склад використовується винятково для збереження товарів, поміщених під режим митного складу.

При цьому з дозволу митного органа з цими товарами може проводитися цілий ряд операцій: дроблення партій, формування відправлень, сортування, упакування, переупаковка, маркірування, навантаження, вивантаження тощо.

Після закінчення встановлених термінів збереження товар має бути заявлений і поміщений під інший митний режим. Спеціальна митна зона — митний режим, відповідно до якого до

товарів, ввезених на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон через межі митної території України, а також до товарів, що вивозяться з територій цих зон за межі митної території України, не застосовуються методи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом.

У документах ООН нараховується понад 30 різних найменувань вільних зон (вільні митні зони в портах — порто-франко, вільні від митного обкладання склади, вільні транзитні території тощо).

У міжнародно-правовій практиці широко використовується визначення, що утримується в додатку VIII до Конвенції про гармонізацію і спрощення митних процедур 1973 р. (Кіото). «Під вільною зоною варто розуміти частину території однієї держави, на якій завезені товари звичайно розглядаються як товари, що знаходяться за межами митної території стосовно права імпорту і відповідних податків, і не піддаються звичайному митному контролю».

Спеціальна (вільна) митна зона як територія, на якій діє митний режим спеціальної митної зони, створюється в Україні за рішенням Уряду України, прийнятого по представленню ГТС України, погодженому з цілим рядом міністерств і відомств.

Товари можуть знаходитися на території спеціальної митної зони без обмеження термінів.

У спеціальній митній зоні допускається будь-яка виробнича і комерційна діяльність, крім роздрібної торгівлі і діяльності, забороненої законодавством України.

Території спеціальних митних зон розглядаються як такі, що знаходяться поза митною територією України, а периметр спеціальної митної зони визнається її митним кордоном.

При ввозі іноземних і українських товарів у спеціальні митні зони мита, податки не стягуються і заходи економічної політики не застосовуються.

При ввозі товарів з території спеціальних митних зон на іншу частину митної території країни і при вивозі товарів з території спеціальних митних зон за межі митної території України мита, податки стягуються і заходи економічної політики застосовуються залежно від країни походження товарів. Магазин безмитної торгівлі — митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться і реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України відкритих для міжнародного повідомлення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України без стягування мита, податків, установлених для експорту й імпорту таких товарів і без застосування заходів нетарифного регулювання.

Магазин безмитної торгівлі може засновуватися українськими особами, що одержали ліцензію ГТС України на відкриття такого магазина.

До місця розташування магазина безмитної торгівлі його облаштованості пред'являються досить жорсткі вимоги. Державна митна служба України встановлює перелік товарів, поміщення яких під режим магазина безмитної торгівлі неприпустиме. Сюди відносяться товари заборонені до ввозу і реалізації на території України, що підлягають контролю інших державних органів — при відсутності їхніх дозволів, великовагові (вагою понад 20 кг) і громіздкі (за сумою розмірів — довжині, ширині і висоті — понад 200 см) тощо. Продавати товари в таких магазинах дозволено тільки вроздріб. Продаж здійснюється за готівку або по кредитних картках фізичних осіб, що виїжджають за кордон.

Основою економічної доцільності застосування даного митного режиму є можливість одержання прибутку фактично за рахунок імпортного товару і зовнішнього споживача. Значне зниження собівартості товару за рахунок фактичної відсутності митних витрат збільшує товарообіг магазина, створює сприятливі умови для розвитку інфраструктури аеропортів, портів тощо. Обмеженість застосування даного режиму диктується рівнем розвитку міжнародних пасажирських повідомлень. Переробка товарів на митній території —митний режим, відповідно до якого завезені на митну територію України іноземні товари використовуються у встановленому законодавством порядку для переробки без застосування заходів нетарифного регулювання за умови вивозу за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

Переробка товарів поза митною територією — митний режим, відповідно до якого товари, що знаходяться у вільному звертанні на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання з метою їхньої переробки за межами митної території України і наступного повернення в Україну. Операції по переробці товарів включають:

— виготовлення товару, у тому числі монтаж, зборку і припасування під інші товари;

— власне переробку й обробку товарів;

— ремонт товарів, включаючи їхнє відновлення й упорядкування;

— використання деяких товарів, що сприяють виробництву продуктів переробки або полегшують його, навіть якщо ці товари цілком або частково споживаються в процесі переробки.

Митні органи можуть встановлювати обов'язкову кількість виходу продуктів переробки товарів, термін здійснення процедури переробки товарів у кожному конкретному випадку.

Переробка товарів здійснюється винятково з дозволу митних органів. Цей дозвіл видається тільки українській юридичній особі при виконанні ряду умов. Зокрема повинна бути можливість чіткої ідентифікації ввезених і товарів, що вивозяться, у продуктах переробки.

При приміщенні товарів під режим переробки на митній території додана вартість створюється за рахунок упровадження перспективних технологій переробки, тому що можливість конкурентоздатного експорту є лише при їх наявності. Створення обробних комплексів підвищує якість і рівень виробництва в країні-переробнику — Україні.

Митний режим переробки на митній території дозволяє збільшити конкурентоздатність вітчизняних виробництв і значно скорочує необхідну кількість оборотних коштів підприємства і заявника режиму за рахунок відсутності обов'язкової умови сплати мита і податків.

Комплекс операцій з переробки має на увазі виробничу кооперацію і при надходженні продуктів переробки на внутрішній ринок — значний підйом рівня якості товарів. При митному ре жимі переробки на митній території додана вартість створюється на митній території України, можливе привнесення в неї національного компонента, а також власних технологій, що дає можливість глибокого проникнення в міжнародні виробничі зв'язки. Крім того, такі операції як ремонт значно збільшують місткість ринку продукції, яку ремонтують, її життєвий цикл в експлуатації, що дозволяє припускати зростання обсягів продажів розглянутого товару. У рамках СНД при порушених зв'язках між підприємствами і фактичній монополізації визначених виробничо-технологічних операцій, створюється можливість мінімізації митних витрат і скорочення митних бар'єрів при ремонті і виготовленні широкого спектра машинобудівної продукції і складної техніки.

Економічна основа використання митного режиму переробки поза митною територією полягає в доцільності зробити за рубежем такого роду операції з товарами по їх переробці, що неможливо із заданою ефективністю здійснити усередині країни. Використання іноземної доданої вартості і стимулювання вітчизняних сировинних галузей у сполученні з використанням продуктів переробки на товарному ринку України за умови мінімізації митних витрат, робить товари більш конкурентоздатними, а використання вітчизняних складових структури витрат на їхнє виробництво — найбільш ефективним.

Знищення або приведення в непридатний для використання стан — митний режим, відповідно до якого товари, завезені на митну територію України, знищуються під митним контролем або приводяться в стан, непридатний для використання, без стягування податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або приводяться в непридатний стан.

Не допускається поміщення під митний режим знищення товарів і транспортних засобів, заборонених до ввозу, прийнятих як предмет застави, на які накладений арешт, вилучених по справах про контрабанду, про порушення митних правил тощо; у відношенні яких судами прийняте рішення про конфіскації предметів художнього, історичного й археологічного надбання України та іноземних країн, видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, їхніх частин.

Митний орган не дає дозволу на поміщення товарів і транспортних засобів під митний режим знищення, якщо знищення товарів і транспортних засобів може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу, спричинюють витрати для держави, коли митний орган не має можливості здійснення контролю за фактичним знищенням товарів і транспортних засобів.

Застосування режиму знищення допускається, якщо в результаті використання обраного способу знищення товарів і транспортних засобів вони повністю втрачають свої первісні споживчі властивості і вартість.

Знищення вчинюється шляхом термічного, хімічного, механічного або іншого впливу з дотриманням вимог законодавства України про охорону навколишнього середовища. Відмовлення від товару на користь держави — митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що знаходяться під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмовлення на користь держави на товари не нараховуються і не стягуються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Цей режим може використовуватися тільки з дозволу начальника структурного підрозділу митного органа за умови, що відмовлення від товарів або транспортних засобів не спричинить Для держави ніяких витрат, що товар ліквідний, тобто вартість Цілком окупить усі витрати митного органа по його реалізації.

Мають бути всі дозволи органів державного контролю у відношенні товарів і транспортних засобів, що підлягають такому контролю.

Не допускається поміщення під режим відмовлення на користь держави товарів, заборонених до ввозу в Україну, поміщених раніше під режими випуску для вільного обертання або реімпорту, а також озброєння, боєприпасів, урану, шифрувальної техніки, наркотичних засобів, енергії різних видів, різних відходів тощо.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.