Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Обчислення митної вартості

При обчисленні митної вартості в неї включається ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також інші фактичні витрати, якщо вони відповідно до умов постачання не включені в рахунок-фактуру:

— по транспортуванню, навантаженню, розвантаженню, перевантаженню і страховці до пункту перетинання митного кордону;

— комісійні і брокерські;

— плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, що відноситься до цих товарів і яку повинен сплатити імпортер (експортер) як умову їхнього ввозу (вивозу).

При визначенні митної вартості іноземна валюта перераховується у валюті України за курсом Національного банку України, що діє на дату надання вантажної митної декларації до митного оформлення.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.