Макогон Ю.В. Митна справа (2005)

Методика визначення митної вартості

У світовій практиці застосовуються шість методів визначення митної вартості товару:

1) метод за ціною угоди із ввезеними товарами;

2) метод за ціною угоди з ідентичними товарами;

3) метод за ціною угоди з однорідними товарами;

4) метод вирахування вартості;

5) метод додавання вартості;

6) резервний метод.Визначення митної вартості товарів повинне починатися декларантом зі спроби застосування методу 1. І тільки в тому випадку, якщо не виконуються умови застосування методу 1, послідовно застосовуються методи 2—6. Винятки допускаються тільки щодо методів 4 і 5, що можуть застосовуватися в будь-якій послідовності, тобто можливе застосування методу 5 після методу 3. Основним методом визначення митної вартості товару є метод 1, що відповідає Кодексу митної вартості, що передбачає максимально можливе використання для митної оцінки ціни угоди. Досвід країн, що застосовують дану систему оцінки з 1981 p., свідчить, що 90—98 % усіх експортно-імпортних операцій оцінюються в митних цілях за цим методом. Лише за досить незначним числом угод митна вартість визначається по методах 2—6, що є оціночними, тобто такими, коли митна вартість оцінюваних товарів визначається не на основі ціни угоди, а шляхом проведення відповідних оціночних розрахунків із залученням інформації з інших угод. Наступний по застосуванню — метод 6.

Використана література: Макогон, Ю.В. Митна справа: Навчальний посібник. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К.: Центр навчальної літератури, 2005.