Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Активізація інвестиційної діяльності в умовах приватизації

Відсутність рушійних сил ринкової економіки зокрема різноманітних форм власності та економіки ції, була причиною того, що в умовах монопольної державної власності на засоби виробництва механізм розвитку економіки виявився неефективний внаслідок чого остання знаходиться в стані глибокої кризи. Виробничий потенціал і інвестиційна діяльність скоротилися майже вдвічі, різко впав життєвий рівень населення.

Основою здійснення радикальних економічну реформ, побудови якісно нової економічної системи в Україні є роздержавлення і приватизація державних підприємств. Роздержавлення є перетворенням державних підприємств і організацій в підприємства, засновані на інших, недержавних, формах власності,- акціонерні товариства, приватні малі і інші підприємства - і включає в себе як приватизацію, так і зміну функцій державною управління господарством.Поняття приватизація в Законі України «Про приватизацію майна державних підприємств» визначено як відчуження майна, яке знаходиться в загальнодержавній, республіканській (Республіки Крим) і комунальній власності, на користь фізичних і недержавних юридичних осіб.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.